"Na die val meteen maar even foto's laten maken"

Röntgenfoto’s zonder afspraak

Voor Jeroen, van ons

Benoeming Peter van Delft tot lid Raad van Bestuur

Benoeming Peter van Delft tot lid Raad van Bestuur

27-11-2013

Per 1 december 2013 is de heer Peter van Delft benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Diagnostiek voor U. De Cliëntenraad, Ondernemingsraad  en het Management Team zijn bij de benoemingsprocedure betrokken geweest en hebben positief geadviseerd over de benoeming van de heer Van Delft.

De heer Van Delft heeft een ruime ervaring in o.a. de zorgsector. Als Zorggroepmanager in het Catharina ziekenhuis was hij verantwoordelijk voor de afdelingen Cardiologie, Cardiochirurgie, Geriatrie, Neurologie, Psychiatrie en medische Psychologie. Tevens was hij lid van het MT met in zijn portefeuille het facilitair bedrijf, HRM en organisatieverandering binnen het Catharina ziekenhuis. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het RIVM en PsyQ. Daarnaast is hij aan de VU bezig met een promotieonderzoek naar het type leiderschap dat nodig is in de zorg om vertrouwen en veranderbereidheid te creëren. Hij verwacht hier in 2014 op te promoveren.

Wij zijn heel blij met zijn benoeming. Binnen Diagnostiek voor U zal de heer Van Delft verantwoordelijk zijn voor het aansturen en optimaliseren van de interne organisatie en het (door)ontwikkelen en implementeren van het strategische en innovatiebeleid. Binnen de Raad van Bestuur is sprake van een collegiaal bestuur.