"Na die val meteen maar even foto's laten maken"

Röntgenfoto’s zonder afspraak

Voor Jeroen, van ons

Diagnostiek voor U zoekt nieuwe leden voor de Cliëntenraad

Sinds oktober 2010 heeft Diagnostiek voor U een Cliëntenraad. Hiervoor zijn wij momenteel op zoek naar twee nieuwe leden. De cliëntenraad bestaat op dit moment uit drie leden, die betrokken zijn bij de organisatie van Diagnostiek voor U en tevens als cliënt te maken met de te verlenen zorg. 

Cliëntenraad
Het doel van de Cliëntenraad is het bevorderen van de inspraak door de cliënt voor een zo goed mogelijke zorg (zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007920).

De cliëntenraad volgt het beleid van Diagnostiek voor U en is serieuze gesprekspartner met de Raad van Bestuur over onderwerpen, die van belang zijn voor de cliënten van Diagnostiek voor U. Hierover heeft de cliëntenraad een adviesrecht. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad komt 5 à 6 keer per jaar bijeen.

Informatie
Lees ook de complete vacaturetekst voor meer informatie.