Al onze onderzoeken zijn op afspraak

Inleveren van materiaal voor laboratoriumonderzoek kan zonder afspraak, tijdens openingstijden

Kijk voor uw bezoek op www.diagnostiekvooru.nl/info

Informatie over de locaties van Diagnostiek voor U en De Bloedafname

Diagnostiek voor U en De Bloedafname hebben tijdens de coronacrisis uit voorzorg het grootste gedeelte van de locaties gesloten. Zo kon op de locaties die open bleven de zorg voor u zo veilig mogelijk doorgaan. De afgelopen periode hebben wij aangegrepen om onze dienstverlening onder de loep te nemen. Wij zijn hierbij tot de conclusie gekomen, dat wij – ook na versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid – niet kunnen terugkeren naar alle locaties waar we voorheen zaten.

Minder locaties, maar ruimere openingstijden
Niet alle locaties zijn geschikt om naar terug te keren, bijvoorbeeld omdat we hier de anderhalvemetermaatregel niet in acht kunnen nemen. En die blijft zoals het er nu naar uitziet nog wel even van kracht. Daarnaast hebben veranderingen bij de zorgverzekeraars ertoe geleid dat wij de efficiëntie van onze werkzaamheden en dienstverlening opnieuw moesten bekijken. We houden uiteindelijk minder locaties open, maar daar staat tegenover dat deze locaties ruimere openingstijden krijgen. 

Wat betekent dit voor u?
Het kan zijn dat de locatie die voor u het dichtste bij is, definitief wordt gesloten. Wij begrijpen dat het vervelend voor u is als u daardoor verder moet reizen voor bloedafname of voor een ander onderzoek. Wij hebben echter geprobeerd de extra reisafstand zo beperkt mogelijk te houden. En, zoals hierboven aangegeven, krijgen de locaties die open zijn ruimere openingstijden.

Bent u echt niet in staat om naar een andere locatie te gaan voor bloedafname? Dan kan uw huisarts een thuisprikafspraak voor u inplannen.

Welke locaties blijven of gaan weer open?
In een overzicht houden wij bij welke locaties open zijn. Deze lijst is nog niet helemaal compleet; de komende tijd kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Houd deze pagina dus in de gaten.

Alle onderzoeken op afspraak, ook bloedafname
Wij blijven op afspraak werken. Een afspraak inplannen voor bloedafname kan eenvoudig en snel online. Voor de overige onderzoeken kunt u ons bellen om een afspraak te maken: 088 – 21 41 149.