Al onze onderzoeken zijn op afspraak. U kunt een afspraak voor bloedafname maken via de button hierboven.

Inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan wel zonder afspraak, behalve in Asten.

Lees voor uw bezoek de informatie op onze homepage.

Kwaliteitssysteem voor de verloskundige basisecho met veel enthousiasme opgezet

Enige tijd geleden is een werkgroep ‘Kwaliteit basisecho’ opgezet, met als doel een systeem te ontwikkelen om de kwaliteit van de verloskundige basisecho’s in onze regio te verbeteren en vast te houden. Op landelijk niveau bestaat er namelijk nog steeds geen kwaliteitsregister voor deze echo’s.

Vanuit de verloskundigen die zelf basisecho’s verrichten, was hier duidelijk behoefte aan. In het klankbordgroep overleg is het idee ontstaan om dit regionaal aan te pakken. Dit resulteerde in een werkgroep met daarin twee verloskundigen, Yvonne Jansen en Lieke Beckers, en twee echoscopisten van Diagnostiek voor U, Marianne Dellebeke en Aimée van Dobben.

Zij hebben een methode uitgewerkt die verloskundigen die basisecho’s uitvoeren, de mogelijkheid biedt hun kwaliteit te laten toetsen. Het is een laagdrempelige wijze om positieve feedback te krijgen. Op 8 april j.l. is deze methode gepresenteerd aan alle verloskundigen uit de regio Eindhoven. Het systeem is zeer positief ontvangen en een groot aantal verloskundigen heeft zich al aangemeld voor het kwaliteitsbevorderingstraject.

Wat houdt het in?
Bij inschrijving voor dit kwaliteitssysteem kan de verloskundige gebruikmaken van de opgestelde richtlijnen voor de 1e lijns basisecho. Deze richtlijnen bestonden nog niet en zijn opgesteld door de werkgroep. De deelnemer stuurt eens per twee jaar echobeelden naar Diagnostiek voor U, zodat er feedback op gegeven kan worden door een ervaren SEO-echoscopist.

Daarnaast kan de verloskundige zich inschrijven voor andere methoden van kwaliteitsbevordering, namelijk een hands-on-training, ITV/MIO-cyclus (Methodisch Collegiaal Overleg) en casuïstiek-lessen gedurende het jaar. Voor al deze kwaliteit bevorderende methoden worden door de beroepsverenigingen KNOV en BEN  accreditatiepunten toegekend. Zo wordt het een volwaardig kwaliteitssysteem voor de regio.