"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Wijziging betaalbewijs bloedafname voor NIPT - papier én digitaal

Tot nu toe moest u het betalingsbewijs voor bloedafname voor de NIPT (in het kader van zwangerschap) printen en op papier laten zien bij de bloedafnamelocatie. Vanaf 8 a.s. mei kunt u het betaalbewijs naast op papier ook digitaal (via smartphone of tablet) laten zien bij de bloedafnamelocatie.

Na uw betaling via www.niptbetalen.nl, ontvangt u een betalingsbewijs op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u geen bewijs van betaling (op papier of digitaal) kunt laten zien, wordt geen bloed afgenomen voor de NIPT.