"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Wil jij een gratis zwangerschapsecho?

In samenwerking met Fontys Hogeschool Eindhoven is Diagnostiek voor U op zoek naar zwangere vrijwilligers voor het uitvoeren van een praktijkstage voor de basisopleiding echoscopie.

Wat houdt het in?

  • Je bent vrijwilliger voor een praktijkstage van de basisopleiding echoscopie.
  • De echo wordt door maximaal 3 stagiaires van de opleiding uitgevoerd, onder supervisie van een ervaren echoscopiste van Diagnostiek voor U.  Er wordt geoefend met het in beeld brengen en meten van de foetale structureren.
  • Het onderzoek zal één uur duren en is kosteloos.
  • Dit onderzoek zal niet gerapporteerd worden aan je verloskundige.
  • Je ontvangt enkele opnames van de echo.
  • Je kunt maximaal één begeleider meenemen.
  • De echo vindt plaats bij Diagnostiek voor U, locatie Stratumsedijk te Eindhoven of locatie Eekbrouwersweg te 's-Hertogenbosch.

Wanneer kun je deelnemen?

  • Als de zwangerschap zich tussen de  11-13 weken (code ZWA10) of 20-24 weken (code ZWA20) of  28-34 weken (code ZWA30, let op: enkel in januari en februari 2017 af te spreken) bevindt.
  • Als je reeds een officieel echoscopisch onderzoek hebt laten verrichten.
  • Let op: Er is per week een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt een afspraak maken via telefoonnummer 088 - 21 41 149. Wil je hierbij s.v.p. vermelden dat het een stage spreekuur op onze locatie Stratumsedijk in Eindhoven of op onze locatie Eekbrouwersweg in 's-Hertogenbosch betreft? 

Mocht je na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn, dan graag tijdig afbellen op onderstaand telefoonnummer.

Diagnostiek voor U
Stratumsedijk 28a, Eindhoven / Eekbrouwersweg 10, 's-Hertogenbosch
088 - 21 41 149
WWW. DIAGNOSTIEKVOORU.NL