Heeft u een klacht?

Laat het ons weten!

Klachten

Bent u ontevreden over (een onderdeel van) onze dienstverlening, dan kunt u via het klachtenformulier een klacht indienen. De klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met het personeel of met de onderzoeksruimtes. Wij willen uw klacht graag ontvangen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Na het indienen van uw klachten worden de volgende stappen ondernomen:

  • Elke klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke manager.
  • Deze start een intern onderzoek om de oorzaak van de klacht te achterhalen en te bekijken hoe herhaling kan worden voorkomen.
  • Er wordt contact met u opgenomen (schriftelijk en/of telefonisch).
  • Als het kan, wordt uiteraard direct de fout hersteld of het probleem opgelost.
  • Er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De afdeling Kwaliteit en Veiligheid volgt de afhandeling van uw klacht en rapporteert periodiek een overzicht van klachten aan het management.

Bijlage toevoegen
Heeft u een document bij uw klacht? Dan kunt u dit bespreken als wij telefonisch contact met u opnemen.

Bezwaar
Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van klacht, dan kunt u bezwaar indienen bij de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via het klachtenformulier. Een van onze medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid zal bemiddelen in de verdere klachtafhandeling.

Als dat niet leidt tot een oplossing, dan kan de klacht worden ingediend bij een onafhankelijke commissie die geheel los staat van Diagnostiek voor U. Deze onafhankelijke commissie zal nader onderzoek verrichten en vervolgens uitspraak doen.

Meer informatie
Wilt u het klachtenreglement inzien? Klik dan hier.