Hoofdlocatie 's-Hertogenbosch

Diagnostiek voor U stopt per 1 juli in de regio 's-Hertogenbosch

Meer informatie hierover leest u hier.

Wat betekent dit voor u?
Voor bloedafname en voor het inleveren van urine, ontlasting en andere materialen voor laboratoriumonderzoek kunt u vanaf 1 juli 2020 alleen nog terecht bij de prikposten van het JBZ. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Zorg voor chronische patiënten
Krijgt u periodiek een oproepbrief van Diagnostiek voor U voor (bloed)onderzoek? Diagnostiek voor U draagt alle dossiers na het verlopen van de bezwaartermijn - die loopt tot woensdag 15 juli 2020 - over aan het JBZ. Het JBZ start dan met prioriteit de oproepdienst weer op.

Mocht uw huisarts een noodzaak zien u eerder op te roepen, dan kan de huisarts het betreffende onderzoek “los” aanvragen.

Bedankt voor uw vertrouwen
Sinds 2006 stonden de medewerkers van Diagnostiek voor U graag voor u klaar in de regio ’s-Hertogenbosch. Wij danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u al deze jaren in ons gehad heeft.