Heeft u een suggestie of klacht?

Laat het ons weten!

Suggesties, complimenten en klachten

Diagnostiek voor U doet er alles aan om uw bezoek naar wens te laten verlopen. Daarom horen wij graag wat uw ervaringen met ons zijn geweest. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Door uw opmerkingen of tips kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. 

Heeft u een tip ter verbetering van onze dienstverlening of wilt u een compliment doorgeven? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Heeft u wat tijd over? Dan nodigen wij u uit om uw ervaringen met ons te delen via ons online tevredenheidsonderzoek (klik op de link).

Alvast onze hartelijke dank!

Een klacht indienen
Bent u ontevreden over (een onderdeel van) onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met het personeel of met de onderzoeksruimtes. Wij willen uw klacht graag ontvangen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:
- Mondeling
- Schriftelijk (brief of e-mail)
- Via ons online tevredenheidsonderzoek (zie hierboven)
- Via onderstaand klachtenformulier

Na het indienen van uw klachten worden de volgende stappen ondernomen:
•    Elke klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke manager.
•    Deze start een intern onderzoek om de oorzaak van de klacht te achterhalen en te bekijken hoe herhaling kan worden voorkomen.
•    Er wordt contact met u opgenomen (schriftelijk en/of telefonisch).
•    Als het kan, wordt uiteraard direct de fout hersteld of het probleem opgelost.
•    Er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Uw klacht wordt behandeld door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Deze afdeling volgt de afhandeling van uw klacht en rapporteert periodiek een overzicht van klachten aan het management.

Bezwaar
Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van klacht, dan kunt u bezwaar indienen bij de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via onderstaand formulier. Een van onze medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid probeert met u tot een bevredigende oplossing te komen. 

Als dat niet leidt tot een oplossing, dan kan de klacht worden ingediend bij een onafhankelijke commissie die geheel los staat van Diagnostiek voor U. Deze onafhankelijke commissie zal nader onderzoek verrichten en vervolgens uitspraak doen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de klachten- en/of bezwaarprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, telefoonnummer 088 - 21 41 237.

Wilt u het klachtenreglement inzien? Klik dan hier.

Neem contact met ons op