Cardiovasculair (CVR) onderzoek

Onderzoek in het kader van chronische aandoeningen

Cardiovasculair (CVR) onderzoek

Uw huisarts heeft u aangemeld bij de Cardiovasculaire risicodienst van Diagnostiek voor U. Dit houdt in, dat we u jaarlijks oproepen voor een aantal onderzoeken. Aan de hand van de uitslagen van deze onderzoeken kunnen we het risico op hart- en vaatziekte bij u berekenen. 

Voorbereiding
Voor deze onderzoeken dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen op de tijden die u gewend bent.

Een afspraak maken
U krijgt van ons een oproepbrief met daarin de datum, tijd en locatie, waarop we u verwachten voor de verschillende onderzoeken. Bent u verhinderd, neemt u dan contact op met de afdeling Cliëntcontact op nummer 088 -21 41 149. Wilt u alleen bloedafname op een andere dag? Dan hoeft u geen contact op te nemen, u mag zelf een andere dag kiezen. 

Wat moet u meenemen?
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier
• Een potje ochtendurine
• Een geldig legitimatiebewijs
• Uw medicatieoverzicht
• Voor urineonderzoek verzoeken wij u om een potje ochtendurine mee te nemen.

Meer informatie Cardiovasculair onderzoek (CVR)| pdf 170.2kb

Folder Cardiovasculair Risico (CVR)| pdf 2.5mb

Kosten onderzoek

De kosten van dit onderzoek zijn afhankelijk van de door uw zorgverlener aangevraagde onderzoeken. In sommige gevallen worden de kosten via uw zorgverlener rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgerekend. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met onze financiële administratie: 088 – 21 41 145.

Afspraak maken?

Dat kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur:
088 - 21 41 149

Voor bloedafname en röntgenonderzoek hoeft u geen afspraak te maken. Kijk hier voor de openingstijden van de verschillende locaties.