Glucose Tolerantie Test (GTT)

Wat is een GTT?
Een GTT kan helpen de diagnose te stellen bij de verdenking op suikerziekte (diabetes mellitus) of zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum). Bij suikerziekte is sprake van een gestoorde glucosetolerantie. Bij zwangeren is dit vaak van voorbijgaande aard.

Het onderzoek

Vóór de GTT wordt door een vingerprik uw nuchtere glucosewaarde vastgesteld. Vervolgens wordt bloed afgenomen (nuchter) en krijgt u suikerwater te drinken.

Bij de 2-punts GTT wordt na twee uur weer bloed afgenomen.

Bij de 3-punts GTT voor zwangeren wordt na een uur en na twee uur bloed afgenomen.

Na de deze laatste bloedafname na twee uur is de test afgelopen en mag u weer eten. Tijdens het onderzoek mag u niet overmatig bewegen, eten en drinken. Water drinken mag wel.

Een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken voor een GTT. Wij adviseren u bij het inplannen rekening te houden met de belangrijke informatie hieronder.

Belangrijke informatie voor u:

  • U dient nuchter te zijn voor het onderzoek. Dit houdt in dat u de avond voor het onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel, eventueel met medicijnen. Medicijnen die u niet met water of die u bij een maaltijd inneemt, mag u pas na de bloedafname innemen. Is uw afspraak in de middag? Dan geldt dat u na 8.00 uur niet meer mag eten en drinken.
  • De test duurt ongeveer tweeëneenhalf uur.
  • U mag tijdens het onderzoek de locatie niet verlaten. Er mag gedurende de test geen inspanning geleverd worden: u kunt plaatsnemen in de wachtruimte.


> Folder Glucose Tolerantie Test

Afspraak maken?

Voor bloedafname kunt u via de knop in de menubalk online een afspraak maken. Voor overige onderzoeken kunt u ons bellen:
040 - 21 41 149

Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak.