Oriënterend Diagnostisch Onderzoek (ODO)

Oriënterend Diagnostisch Onderzoek (ODO)

Uw huisarts heeft een oriënterend diagnostisch onderzoek aangevraagd. Dit is een algemene screening. We onderzoeken uw bloed en urine, we testen uw gehoor en zicht en we voeren hart- en longonderzoek uit.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. U mag de avond voor het onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer eten en drinken. Water drinken mag wel. Uw medicijnen kunt u weer innemen na de bloedafname.

Een afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor een oriënterend diagnostisch onderzoek via de afdeling Cliëntcontact, telefoonnummer: 088 – 21 41 149.

Wat moet u meenemen? 
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier
• Een geldig legitimatiebewijs
• Een potje ochtendurine, met uw naam en geboortedatum erop
• Een lijstje van de medicijnen die u gebruikt
• Eventueel uw bril of leesbril.

Folder Oriënterend Diagnostisch Onderzoek (ODO)| pdf 390.7kb

Kosten onderzoek

De kosten van dit onderzoek zijn opgebouwd uit meerdere functieonderzoeken en laboratoriumonderzoeken. Dit betreft de aanvraagcodes 58146 of 85191 en kunt u opzoeken op de pagina tarieven. Bij laboratoriumonderzoek is er sprake van een ordertarief (code 079991) en mogelijk een decentraal ordertarief (code 079990).

Maak een afspraak

Bel: 088 - 21 41 149

Maandag t/m vrijdag

van 08.00 – 17.30 uur

Voor bloedafname en röntgenonderzoek hoeft u geen afspraak te maken.