Slaapapneu-onderzoek

Slaapapneu-onderzoek

Apneu betekent letterlijk: ‘geen lucht’ of ‘zonder adem’. Het is normaal dat mensen tijdens hun slaap een keer een paar seconden stoppen met ademen. Zolang dit niet te vaak voorkomt, en niet langer dan 10 seconden duurt, is er niets aan de hand. Bij mensen met apneu kan de adem tot meer dan  dertig keer per uur stokken. Een ademstilstand duurt soms wel enkele minuten.

Bij OSA (Obstructief Slaap Apneu) wordt de apneu veroorzaakt door een blokkering (obstructie) van de bovenste luchtwegen. Die vallen tijdens de slaap door spierverslapping dicht. Daardoor wordt de ademhaling onderbroken en zo ontstaat er een gebrek aan zuurstof. Iemand met OSA wordt met een luide snurk wakker. Dit kan zich vele malen per nacht herhalen, waardoor de patiënt niet in een verkwikkende slaap komt.

Om vast te stellen of er bij u sprake is van OSA, voeren we een slaaponderzoek uit. Gedurende de nacht wordt gemeten of en zo ja hoeveel ademhalingsonderbrekingen er zijn.

Uitvoering van het onderzoek 
Voor het slaaponderzoek, de polygrafie, krijgt u meetapparatuur mee die gedurende de nacht een meting uitvoert. U krijgt instructies hoe u deze apparatuur moet gebruiken. Daarnaast krijgt u een vragenlijst over uw klachten die u moet invullen. Ook vragen we u een kort verslag te schrijven van de avond vóór het onderzoek en de nacht van het onderzoek. 

Voorbereiding van het onderzoek 
Meer informatie over de specifieke voorbereiding ontvangt u als u de afspraak maakt.

Een afspraak maken
U kunt een afspraak maken om de apparatuur te laten aansluiten via de afdeling Cliëntcontact, telefoonnummer: 088 – 21 41 149. Het is belangrijk dat u zich op tijd meldt voor uw onderzoek.

Wat moet u meenemen? 
Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen naar de afspraak:
• Een geldig legitimatiebewijs.
• Een actueel medicatieoverzicht. 


> Folder OSA Slaaponderzoek (apneu)


Kosten onderzoek

De kosten van dit onderzoek zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de kosten en/of vergoeding van dit onderzoek.

Slaapapneu-onderzoek (OSA) WatchPAT

Afspraak maken?

Voor bloedafname kunt u via de knop in de menubalk online een afspraak maken. Voor overige onderzoeken kunt u ons bellen:
040 - 21 41 149

Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak.