Kwaliteit

Certificaten en andere kwaliteitskenmerken

Kwaliteit
Diagnostiek voor U is specialist in diagnostiek dichtbij de patiënt. Samen met zorgverleners richten wij de diagnostiek van afname tot analyse, rapportage en consult in. Voor patiënten zijn wij betrouwbaar en gastvrij. Onze interne processen zijn doelmatig en doeltreffend. Kwaliteit is vanzelfsprekend en daar zijn we transparant over. Wij dragen bij aan zinnige en zuinige diagnostiek, dichtbij de patiënt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. 

Onze organisatie beschikt over verschillende certificaten. Certificering is een onafhankelijke controle op de deugdelijkheid van de bedrijfsprocessen en het naleven van wet- en regelgeving, professionele normen en onderling gemaakte afspraken.

Diagnostiek voor U beschikt over de volgende certificaten en accreditaties:
•    NEN EN ISO 9001:2015 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de gehele organisatie. Dit certificaat garandeert dat de organisatie erop gericht is de klanteneisen voorop te stellen en constant blijft werken aan verbetering van alle interne processen teneinde de klanttevredenheid te vergroten.
•    ISO 15189:2012 voor het laboratorium. Deze accreditatie is specifiek voor medische laboratoria met veel oog voor veiligheid van patiënten en medewerkers en een aantoonbare continue verbetercultuur. Voor de volledige scope zie https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/m031/.
•    NEN 7510:2011 voor de informatiebeveiliging binnen de gehele organisatie. Dit certificaat handhaaft de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

Daarnaast is onze organisatie lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN). Doelstellingen van de SAN zijn onder andere het bevorderen van deskundigheid, kwaliteit, samenwerking en kennisoverdracht.

We werken samen met medisch en laboratoriumspecialisten die werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 
Onze specialisten nemen (indien van toepassing) op locatie deel aan vakgroep visitaties, zoals door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). De kwaliteitsvisitatie van vakgroepen toetst de professionele kwaliteit en verantwoordelijkheid van vakgroepen en bestaat uit een intercollegiale toetsing op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie van medisch en laboratoriumspecialisten.