Missie

Missie
Diagnostiek voor U is een van de leidende medisch diagnostische centra in Nederland. Met de hoofdvestiging in Eindhoven, actief in Oost-Brabant en Limburg met ruim 30 diagnostische locaties, ruim 130 bloedafnamelocaties en meer dan 500 medewerkers.

Onze missie is: het leveren van medische diagnostiek vanuit inlevingsvermogen.
Dit inlevingsvermogen richt zich op de diverse klantgroepen en stakeholders, vanuit het principe van nabije, zinnige en zuinige zorg.

Nabije zorg door een fijnmazig netwerk van laagdrempelige dienstverlening dichtbij de cliënt georganiseerd, digitale informatievoorziening, ondersteuning bij (zinvolle) Point of Care Testen en zelfmanagement, samenwerking in de logistiek, thuisafname, one-stop-shop, etc.

Zinnige zorg door diagnostiek waar nodig en zinvol, geen overdiagnostiek, in de eerstelijn waar het kan (en in de tweedelijn waar het moet), vroegsignalering, bevordering van kwaliteitverbetering, etc.

Zuinige zorg vanuit een optimale en efficiënte bedrijfsvoering met lage overheadskosten, scheiding tussen diagnostiek en verwijzing, sturing op aanvraaggedrag (zoals een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier en diagnostisch toetsoverleg), meer doen met minder mensen, etc.