Nevenfuncties

NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR

Mevrouw dr. K.C.A.M. Nabbe (1977) – voorzitter 

 • Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven, voorzitter RvB
 • Zorggroep Verloskunde Zuid Oost Brabant, lid bestuur
 • Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici (NVKC), penningmeester en secretaris bestuur (tot 27-11)
 • E.C. Noyons Stichting, penningmeester bestuur (tot 27-11)
 • Online magazine Laboratoriumgeneeskunde, lid redactie


De heer dr. J. Keyzer (1953) – bestuursadviseur

 • Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC), voorzitter bestuur
 • Stichting PHARMO, lid Raad van Commissarissen 
 • Centrale Dienst Apotheek, voorzitter Raad van Commissarissen
 • Nicolaas Clopperstichting, lid bestuur
 • Rotary Eindhoven Soeterbeek, lid
 • Catharina Gilde Eindhoven Stad, lid 

 

NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

De heer drs. Henk van Vliet (1956) – 31-05-2012

 • Gezondheidscentrum de Roerdomp te Nieuwegein, voorzitter Raad van Toezicht
 • Apotheek de Roerdomp te Nieuwegein, voorzitter Raad van Toezicht
 • GGZ instelling Leveo specialisten BV, voorzitter Raad van Toezicht
 • Ziekenhuis BovenIJ te Amsterdam, vice voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie
 • Antonius Apotheek te Nieuwegein, lid Raad van Commissarissen
 • Patientenregisters.nl, lid Raad van Toezicht
 • Scheidsgerecht Gezondheidszorg, arbiter
 • Van Benthem & Keulen advocaten, lid Raad van Advies Zorg


Mevrouw drs. Eva van Lamsweerde (1970) – 06-12-2012

 • Medisch centrum Den Bosch Oost, huisarts 


De heer ir. Eric van Schagen (1956) – 01-01-2015

SIMAC, algemeen directeur

 • Mignot & De Block, voorzitter Raad van Commissarissen
 • Crowe Horwath Foederer Accountants, lid Raad van Commissarissen
 • TechnoStars, lid Raad van Commissarissen
 • Vrijdag Premium Printing, lid Raad van Commissarissen
 • AAE BV, lid Raad van Commissarissen
 • Bex Communicatie, lid Raad van Advies
 • TU/e Wise, lid Raad van Advies
 • TU/e IE&IS, lid Raad van Advies
 • Strategic Area Health TU Eindhoven, lid Raad van Advies
 • Eindhovensche Fabrikantenkring, lid bestuur
 • VNO-NCW Brabant Zeeland, voorzitter
 • Coöperatie Slimmer Leven 2020, voorzitter bestuur
 • Stichting Universiteitsfonds Eindhoven, lid bestuur
 • Sports & Technology Eindhoven, voorzitter bestuur


Mevrouw. drs. Saskia Hoskens (1970) – 24-03-2016

 • Rabobank Groep, Global Head Financial Restructuring & Recovery
 • Stichting Opera Tralala te Utrecht, lid bestuur 


De heer drs. Wim van Herpen (1952) – 17-12-2015

 • Vrienden Elkerliek te Helmond, lid bestuur
 • Zorggroep Elan te Helmond, lid adviesraad
 • Harmonie Phileutonia te Helmond, commissaris
 • Huisartsenposten Den Bosch – Eindhoven, extern voorzitter ledenraad


De heer drs. John Taks (1961) – 01-09-2020

 • Diakonessenhuis Utrecht, voorzitter Raad van Bestuur
 • Surplus, lid Raad van Toezicht
 • GGz Breburg te Breda/Tilburg, lid Raad van Toezicht

 

VERDIENSTEN EN NEVENFUNCTIES MEDISCHE ADVIESRAAD

Mevrouw dr. Annelies Lucas (1953) – huisarts np

 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO), voorzitter
 • SAN medici overleg, voorzitter
 • SAN werkgroep Facultatieve Prestatie, voorzitter
 • SAN werkgroep memoboek, lid
 • NHG werkgroep LESA rationeel voorschrijven laboratoriumonderzoek
 • NHG werkgroep LESA beeldvormend onderzoek
 • NHG werkgroep Digitaal aanvragen
 • NHN commissie RTA atriumfibrilleren
 • NHN commissie RTA hartfalen
 • NHN commissie Kleplijden
 • NHN commissie Coronair lijden
 • RTA commissie OSAS
 • RTA commissie Bariatrie
 • Onderzoeksproject Detectie Atriumfibrilleren

Nevenfuncties:

 • Stichting OverEIND, penningmeester bestuur
 • Elzas Conferentie, organisator en voorzitter wetenschappelijke commissie

Publicaties:

 • Obstructief slaap apneu syndroom, ondersteuning diagnostiek door de huisarts met polygrafie in de eerste lijn. Evaluatie van 4 jaar polygrafie bij Diagnostiek voor U, centrum voor eerstelijns diagnostiek . Dr. A.E.M Lucas, NZa / SAN maart 2019.
 • The Association between Clinical Outcomes and Experienced Quality of Outpatient Care among Patients Treated for Atrial Fibrillation. Cremers HP, van Veghel D, Hoorn C, Theunissen L, vd Voort P, de Jong S, Snoeijen A, Smits G, Lucas A, Dekker L. Journal of Patient Safety and Quality Improvement 2019;7(3),95-1044.
 • DTO-module Arthritis. https://meetpuntkwaliteit.nl/dto. 


De heer drs. Eimert de Feijter (1965) – huisarts

 • NHG - kaderopleiding Wetenschappelijke Vorming

Nevenfuncties:

 • Huisartsenpraktijk Medizz ’s-Hertogenbosch, huisarts 
 • TravelDoctor, freelance reizigersgeneeskundig huisarts
 • Medicus Intermediair Breda, freelance medisch adviseur 
 • Quin Amsterdam, freelance medical consultant 
 • Groene Hart Ziekenhuis Gouda, lid medisch klachtencommissie


Mevrouw drs. Elionne van den Brand (1965) – huisarts

 • NHG - Kaderopleiding Beleid en Beheer
 • KNMG - Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) 

Nevenfuncties:

 • Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost, (praktijkhoudend) huisarts
 • Radboud universiteit Nijmegen, opleider huisartsgeneeskunde
 • MedicInfo, online huisarts 
 • Kindcentrum Het IJzeren Kind, directeur


Mevrouw dr. Margo Molhoek (1981) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO) – 15 in aantal
 • Congres Sofa. Inzichten in de klinische chemie van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
 • Summerschool HAIOS Maastricht en Nijmegen. Hemostase 
 • KOH VS PA congres. Workshop Test Bewust
 • KOH nascholing doktersassistenten. Laboratoriumuitslagen in de praktijk – 3 in aantal

Nevenfuncties:

 • DTO-commissie Oost Brabant


De heer dr. Etienne Michielsen (1976) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO) – 23 in aantal

Nevenfuncties:

 • Stichting OverEIND, penningmeester bestuur
 • Raad van Accreditatie, auditor ISO15189
 • Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici, adviesgroep ISO15189
 • RadboudUMC, gastdocent huisartsenopleiding 


De heer dr. Jeffrey Keuren (1978) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO) – 7 in aantal

Nevenfuncties:

 • Raad voor Accreditatie, vakdeskundige ISO15189/ISO22870
 • Elkerliek Ziekenhuis Helmond, gedetacheerd klinisch chemicus 


Mevrouw dr. Marlies Mooij (1981) – laboratoriumspecialist medisch moleculair microbioloog
Nevenfuncties:

 • Maastricht Universitair Medisch Centrum, medisch moleculair microbioloog


Mevrouw dr. Margret Foreman – van Drongelen (1965) – jeugdarts, heupechoscopist (methode Graf)

 • NOV werkgroep Richtlijn DDH (dysplastische heupontwikkeling) bij kinderen onder één jaar

Nevenfuncties:

 • Weloverwogen Expertise, eigenaar en geaccrediteerd trainer Tijdsurfen


Mevrouw Marianne Dellebeke-Weijts (1982) – verloskundige en echoscopist
Nevenfuncties:

 • Zelfstandig waarnemend verloskundige en echoscopist in 1e lijns verloskundigen praktijken (ZZP)


De heer dr. Frits Barneveld Binkhuysen (1953) - radioloog
Nevenfuncties:

 • Zorgspectrum te Nieuwegein, vice-voorzitter Raad van Toezicht 
 • Holland Opera te Amersfoort, lid Raad van Toezicht
 • Vliegveld te Hilversum, voorzitter bestuur
 • VVD, voorzitter partijcommissie volksgezondheid
 • Diagnose.me te Bratislava, member Supervisory Board