Nevenfuncties

NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR

Mevrouw dr. K.C.A.M. Nabbe (1977) – voorzitter 

 • Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven, voorzitter RvB
 • Zorggroep Verloskunde Zuid Oost Brabant, lid bestuur

Publicatie:

 • The Brabant study: design of a large prospective perinatal cohort study among pregnant women investigating obstetric outcome from a biopsychosocial perspective, 
  Meems M, Hulsbosch L, Riem M, Meyers C, Pronk T, Broeren M, Nabbe K, Oei G, Bogaerts S, Pop V.BMJ Open. 2020 Oct 27;10(10):e038891. 

De heer dr. J. Keyzer (1953) – bestuursadviseur portefeuille vastgoed

 • Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC), voorzitter bestuur
 • Stichting PHARMO, lid Raad van Commissarissen 
 • Centrale Dienst Apotheek, voorzitter Raad van Commissarissen
 • Nicolaas Clopperstichting, lid bestuur
 • Rotary Eindhoven Soeterbeek, lid
 • Catharina Gilde Eindhoven Stad, lid 

NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

De heer drs. Henk van Vliet (1956) - voorzitter

 • Gezondheidscentrum de Roerdomp te Nieuwegein, voorzitter Raad van Toezicht
 • Apotheek de Roerdomp te Nieuwegein, voorzitter Raad van Toezicht
 • GGZ instelling Leveo specialisten BV, voorzitter Raad van Toezicht
 • Ziekenhuis BovenIJ te Amsterdam, vice voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie
 • Antonius Apotheek te Nieuwegein, lid Raad van Commissarissen
 • Patientenregisters.nl, lid Raad van Toezicht 
 • Scheidsgerecht Gezondheidszorg, arbiter 
 • Van Benthem & Keulen advocaten, lid Raad van Advies Zorg
 • Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein, Penningmeester

De heer drs. Wim van Herpen (1952) – vice-voorzitter

 • Vrienden Elkerliek te Helmond, lid bestuur
 • Zorggroep Elan te Helmond, lid adviesraad
 • Harmonie Phileutonia te Helmond, commissaris
 • Huisartsenposten Den Bosch – Eindhoven, extern voorzitter ledenraad

De heer ir. Eric van Schagen (1956) 

 • Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland
 • Voorzitter raad van commissarissen Mignot & De Block
 • Lid raad van commissarissen Crowe Foederer Accountants
 • Lid raad van commissarissen TechnoStars
 • Lid raad van commissarissen Vrijdag Premium Printing
 • Lid raad van commissarissen AAE bv
 • Lid raad van advies Bex Communicatie
 • Lid raad van advies Strategic Area Health TU Eindhoven
 • Lid bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring (EFK)
 • Voorzitter bestuur Coöperatie Slimmer Leven 
 • Lid bestuur Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
 • Voorzitter bestuur Sports & Technology Eindhoven
 • Voorzitter MMC Innovatiefonds
 • Lid Stichtingsbestuur PSV

Mevrouw. drs. Saskia Hoskens (1970) 

 • Rabobank Groep, Global Head Financial Restructuring & Recovery
 • Stichting Opera Tralala te Utrecht, lid bestuur

De heer drs. John Taks (1960) 

 • Diakonessenhuis Utrecht, voorzitter Raad van Bestuur
 • Surplus, lid Raad van Toezicht
 • GGz Breburg te Breda/Tilburg, lid Raad van Toezicht


VERDIENSTEN EN NEVENFUNCTIES MEDISCHE ADVIESRAAD

De heer drs. Eimert de Feijter (1965) – huisarts

 • NHG - kaderopleiding Wetenschappelijke Vorming            

Nevenfuncties:

 • Huisartsenpraktijk Medizz ’s-Hertogenbosch, huisarts 
 • TravelDoctor, freelance reizigersgeneeskundig huisarts
 • Quin Amsterdam, freelance medical consultant 
 • Teladoc Health, freelance physician case manager
 • Groene Hart Ziekenhuis Gouda, lid medisch klachtencommissie
 • NHG-NVvR werkgroep LESA Radiologische Diagnostiek, huisarts-lid

Mevrouw drs. Elionne van den Brand (1965) – huisarts

 • NHG - Kaderopleiding Beleid en Beheer
 • KNMG - Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) 

Nevenfuncties:

 • Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost, (praktijkhoudend) huisarts
 • Radboud universiteit Nijmegen, opleider huisartsgeneeskunde
 • MedicInfo, online huisarts 
 • Het IJzeren Kind, directeur beheer Medisch Centrum Den Bosch Oost


Mevrouw dr. Margo Molhoek (1981) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO) 
 • KOH nascholing doktersassistenten. Laboratoriumuitslagen in de praktijk.

Nevenfuncties:

 • DTO-commissie Oost Brabant, voorzitter

De heer dr. Etienne Michielsen (1976) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO)

Nevenfuncties:

 • Stichting OverEIND, penningmeester bestuur
 • Raad voor Accreditatie, vakdeskundige ISO15189/ISO22870
 • Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici, adviesgroep ISO15189
 • RadboudUMC, gastdocent huisartsenopleiding 

De heer dr. Jeffrey Keuren (1978) - laboratoriumspecialist klinische chemie

 • Begeleider Diagnostisch Toets Overleg (DTO)

Nevenfuncties:

 • Raad voor Accreditatie, vakdeskundige ISO15189/ISO22870
 • Elkerliek Ziekenhuis Helmond, gedetacheerd klinisch chemicus 

Mevrouw dr. Margret Foreman – van Drongelen (1965) – jeugdarts, heupechoscopist (methode Graf)

 • Lid Werkgroep JGZ-richtlijn heupdysplasie (2018) 
 • Lid Werkgroep RTA-ZOB Developmental Dysplasia of the Hip (2018)
 • Lid NOV werkgroep Richtlijn DDH (dysplastische heupontwikkeling) bij kinderen onder de één jaar
 • Lid Projectgroep Treatment with Active Monitoring(TRAM)-trial, RCT naar behandeling van gecentreerde dysplastische heupen

Nevenfuncties:

 • Weloverwogen Expertise, eigenaar, medische expertises
 • Weloverwogen in de tijd, eigenaar, geaccrediteerd trainer Tijdsurfen

Publicaties:

 • 2020: interview in JA! I Ledenblad van de AJN (Jeugdartsen Nederland): https://ajnjeugdartsen.nl/artikel/ja-48-stress-2020/.

Mevrouw Marianne Dellebeke-Weijts (1982) – verloskundige en echoscopist

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig waarnemend verloskundige en echoscopist in 1e lijns verloskundigen praktijken (ZZP)

De heer dr. Frits Barneveld Binkhuysen (1953) - radioloog

Nevenfuncties:

 • Zorgspectrum te Nieuwegein, vice-voorzitter Raad van Toezicht 
 • Holland Opera te Amersfoort, lid Raad van Toezicht
 • Vliegveld te Hilversum, voorzitter bestuur
 • VVD, voorzitter partijcommissie volksgezondheid
 • Diagnose.me te Bratislava, member Supervisory Board
 • St. Rotary Community Service, voorzitter Raad van Toezicht
 • Diagnostic Imaging, member Medical Advisory Board
 • T-Soles, adviseur.

Mevrouw Aimée van Dobben-Rodenburg (1957) – arts-echoscopist

 • Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland, Lid Raad van Advies


NEVENFUNCTIES MANAGEMENT TEAM

Mevrouw Ellen Frielink  (1960) – Sectormanager Markt & Relaties 

 • Vereniging van Eigenaren ‘Kerkzicht’ , secretaris

De heer Theo Stolze (1970) – Sectormanager Financiën 

 • Stichting ZONBOOG, lid Raad van Commissarissen 
 • Stichting IRIS, lid Raad van Toezicht