Strategie

Strategie
Vanuit onze oprichting als eerstelijns diagnostisch centrum hebben wij ons altijd gericht op de ondersteuning van een sterke eerstelijn.

Inmiddels zien we dat het ‘lijnen’-denken zich, voor diagnostiek, zal omvormen tot een geïntegreerd aanbod van onafhankelijke diagnostiek, efficiënt en klantgericht georganiseerd voor huisartsen, verloskundigen, zorggroepen, instellingen, ZBC’s, specialisten, patiënten, etc.

Als onafhankelijk medisch diagnostisch centrum kunnen wij een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de diverse doelgroepen. Zowel voor laboratoriumdiagnostiek als voor (diverse vormen van) functieonderzoeken. De eerste stappen in die richting zijn reeds gezet met de overname van diverse tweedelijns laboratoria en de samenwerking met diverse tweedelijns instellingen op het gebied van diagnostiek.