Toestemming delen patiëntgegevens

Toestemming patiënten voor delen uitslagen met specialisten
Diagnostiek voor U ontvangt regelmatig verzoeken van specialisten die inzage willen in de uitkomsten van een onderzoek dat in de eerste lijn is aangevraagd. Logisch, want wanneer u door een specialist behandeld wordt is het prettig wanneer hij over actuele gegevens kan beschikken en een onderzoek niet over hoeft te doen. Wij mogen deze gegevens echter alleen ter beschikking stellen indien een patiënt hiervoor toestemming geeft (Wet bescherming persoonsgegevens). Daarom vragen wij vanaf 1 november 2016 alle patiënten die bij ons een functie- of beeldvormingsonderzoek doen om toestemming om hun gegevens te delen. Een zogenaamde ‘opt-in’.  

Op ons aanvraagformulier hebben we de vraag toegevoegd of wij onderzoeksgegevens beschikbaar mogen stellen aan andere zorgverleners die bij de behandeling van betreffende patiënt betrokken zijn. Onze medewerkers aan de balie vragen of de patiënt hiervoor toestemming geeft of niet. Deze beslissing nemen we op in ons digitale patiëntregistratiesysteem. Een patiënt kan op een later moment ook altijd nog zijn / haar keuze wijzigen door te bellen naar: 088 - 21 41 100. Alvorens wij gegevens toesturen aan een specialist wordt hierin altijd de actuele toestemmingsstatus gecontroleerd. Indien deze onbekend is nemen we contact op met de patiënt. 

Voor uitslagen van laboratoriumdiagnostiek verwijzen wij specialisten terug naar de aanvrager in de 1ste lijn. Deze verzoeken komen maar in zeer beperkte mate bij ons binnen omdat in een groot deel van de gevallen uitslagen al zijn meegestuurd met de verwijzing waardoor deze voor de specialist reeds inzichtelijk zijn. 

Flyer 'Toestemming geven delen gegevens' (NL)
Flyer 'Do you give permission' (ENG)