"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

Tarieven
Hieronder vindt u de maximumtarieven van 2018 en 2019 (NZa-tarieven). Uw korting is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor 2019 kan het zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager of hoger (maximaal 10%) is dan vermeld.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Diagnostische onderzoeken die onder uw zorgverzekering vallen, worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. Ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, u kunt altijd diagnostisch onderzoek bij Diagnostiek voor U laten uitvoeren.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2019
Diagnostiek voor U heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Meer informatie 
Bel naar onze afdeling Cliëntcontact, via telefoonnummer 088 – 21 41 149. 

Let op: voor laboratoriumonderzoeken worden zowel een ordertarief als de kosten van het onderzoek zelf in rekening gebracht.

Kosten onderzoek
Om hieronder te zien wat de totale kosten van uw onderzoek zijn, selecteert u het onderzoek in de kolom 'Selecteer'. Er kunnen ook meerdere onderzoeken verschijnen met dezelfde code, er verschijnt dan een totaalprijs op het scherm. Staan bij de code meerdere onderzoeken? Dan betekent dit dat er een pakket aan onderzoeken uitgevoerd wordt.

Verdunningsproef
Voor sommige bepalingen moet een verdunningsproef worden uitgevoerd. De kosten hiervoor worden maximaal zes keer in rekening gebracht.

Vervolgonderzoek
In sommige gevallen is vervolgonderzoek nodig, bijvoorbeeld bij een positieve allergie-test. In dat geval wordt het analysetarief meerdere keren in rekening gebracht (afhankelijk van het aantal bepalingen dat nodig is). In dit geval ziet u bij de naam van het onderzoek een 'i-tje' staan waarin dit wordt aangegeven.

Passantentarieven
De op deze website gepubliceerde tarieven gelden tevens voor zogenaamde passanten, zoals cliënten die niet zijn verzekerd of cliënten uit het buitenland.

Meer informatie over de tarieven leest u in de veel gestelde vragen en antwoorden.

CodeOnderzoekDeclaratiecodeBedrag 2018Bedrag 2019Selecteer
Geen tarieven gevonden
n.v.t.Ordertarief bloedafname door de huisartsenpraktijk 079989€ 5,87€ 6,09
n.v.t.Ordertarief bloedafname en aanname patientmateriaal 079991€ 11,25€ 11,67
n.v.t.Ordertarief POCT 079989€ 5,87€ 6,09
n.v.t.Toeslag decentrale bloedafname/aanname materiaal 079990€ 3,68€ 3,82
n.v.t.Toeslag thuispriktarief (indicenteel) 079987€ 17,63€ 18,29
n.v.t.Toeslag thuispriktarief (periodiek) 079986€ 10,13€ 10,51
-Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen 079988€ 9,01€ 9,35
10006Bilirubine totaal 074110€ 1,44€ 1,49
10014Bilirubine geconjugeerd 074110€ 1,44€ 1,49
10014Bilirubine totaal 074110€ 1,44€ 1,49
10014Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10014Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10014Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10022Bilirubine neonataal 074110€ 1,44€ 1,49
10030Alkalische fosfatase 074896€ 1,75€ 1,81
10049Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
10057ASAT 070489€ 1,74€ 1,80
10057Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10057Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10057Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10063ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
10071Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10071Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10071Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10071LD 074892€ 1,74€ 1,81
10096CK (spierafbraak) 074895€ 1,74€ 1,81
10129Amylase 074151€ 2,25€ 2,34
10143Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
10151Ureum 070116€ 1,47€ 1,53
10178Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10178Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10178Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10178Urinezuur 070130€ 1,62€ 1,69
10184Natrium 070442€ 1,59€ 1,65
10192Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10192Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10192Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10192Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
10209Bicarbonaat 072414€ 5,04€ 5,22
10217Chloride 070119€ 1,28€ 1,33
10223Cholesterol 070425€ 1,66€ 1,72
10223Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10223Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10223Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10231HDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
10258Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
10266Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
10266Cholesterolpakket: Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
10266Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10266Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10266Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10266HDL 074251€ 2,22€ 2,30
10266LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
10272Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10272Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10272Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10272Ijzer 070437€ 2,18€ 2,26
10280Transferrine 070449€ 4,09€ 4,24
10301Ferritine 072649€ 6,00€ 6,23
10328Calcium 070426€ 1,58€ 1,64
10328Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10328Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10328Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10336Fosfaat 070421€ 1,64€ 1,70
10344Albumine 074802€ 1,46€ 1,51
10352Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10352Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10352Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10352Eiwit totaal 074801€ 1,57€ 1,63
10369Magnesium 070469€ 2,56€ 2,66
10385LH 072551€ 5,59€ 5,80
10391FSH 072552€ 5,31€ 5,51
10432Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
10432Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
10432Glucose dagcurve 070402€ 1,59€ 1,64
10440Glucose tolerantie test 070402€ 1,59€ 1,64
10440Glucose tolerantie test 070402€ 1,59€ 1,64
10440Glucose tolerantie test 070402€ 1,59€ 1,64
10440Glucose tolerantie test 070402€ 1,59€ 1,64
10440Glucose tolerantie test 070402€ 1,59€ 1,64
10539Glucose-N 070402€ 1,59€ 1,64
10545Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
10551Glucose post prandium 070402€ 1,59€ 1,64
10600HbA1c 074065€ 5,88€ 6,10
10619Vitamine B12 072583€ 5,98€ 6,20
10627Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10627Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10627Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10627Foliumzuur 072582€ 5,43€ 5,64
10631Eiwit electroforese 074335€ 5,97€ 6,19
10666Vitamine B6 071512€ 10,38€ 10,77
10762Lithium 072896€ 4,21€ 4,37
10869Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
10869Glucose belasting 070402€ 1,59€ 1,64
10930Berekende klaring (MDRD) 070419€ 1,59€ 1,64
10930Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10930Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
10930Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
11009Vitamine D 070440€ 7,84€ 8,13
11017Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
11017Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
11017Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
11017LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
11072Glucose_BV_POCT 070402€ 1,59€ 1,64
11089HbA1c_BV_POCT 074065€ 5,88€ 6,10
11103Vitamine C 070417€ 21,60€ 22,41
20018Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
20024Hemoglobine (Hb) 070702€ 1,67€ 1,73
20032Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
20040Erytrocyten 070702€ 1,67€ 1,73
20059Hematocriet 070702€ 1,67€ 1,73
20067Reticulocyten 070716€ 2,42€ 2,52
20075Eosinofielen ebs. 070714€ 1,88€ 1,95
20112Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
20120Bloedbeeld: Hb 070702€ 1,67€ 1,73
20120Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
20120Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
20147Indien differentiele telling machinaal 070718€ 1,72€ 1,79
20147Leukocyten diff. 077121€ 1,73€ 1,80
20188INR 070707€ 4,04€ 4,19
20219APTT 077371€ 3,66€ 3,80
20227INR 070707€ 4,04€ 4,19
20290Hb-electroforese 071732€ 37,38€ 38,78
20307HLA-B27 070004€ 63,95€ 66,35
20438D-dimeer 077434€ 9,73€ 10,10
20524Hb, MCV 070702€ 1,67€ 1,73
20565Hemoglobine_BV_POCT 070702€ 1,67€ 1,73
20573PT 070707€ 4,04€ 4,19
20668MCV 070702€ 1,67€ 1,73
22410Lipase 074151€ 2,25€ 2,34
30001TSH 072573€ 4,60€ 4,77
30044T3 072576€ 6,68€ 6,93
30060T4 vrij (fT4) 072570€ 5,00€ 5,18
30106AST (anti streptolysine titer) 070618€ 9,13€ 9,47
30114CRP 070689€ 3,92€ 4,06
30149Anti-CCP 072601€ 11,57€ 12,01
30149Reumafactor 070621€ 4,32€ 4,48
30157ANF (=ANA) 079003€ 32,41€ 33,62
30157Auto-imuunziekte 079005€ 33,64€ 34,90
30196Toxoplasmose antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
30196Toxoplasmose antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
30202CMV antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
30202CMV antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
30210Rubella virus antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
30229Rubella IgG 071118€ 11,17€ 11,59
30237EBV (EBNA IgG) 071118€ 11,17€ 11,59
30237EBV (VCA IgG) 071118€ 11,17€ 11,59
30237EBV (VCA IgM) 071126€ 14,19€ 14,72
30276Hepatitis B core totaal 071118€ 11,17€ 11,59
30276Hepatitis B surface antigeen 071105€ 10,21€ 10,59
30284Hepatitis B core IgM 071126€ 14,19€ 14,72
30292Hepatitis A antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
30309Hepatitis C antistoffen 071118€ 11,17€ 11,59
30317Hepatitis B antistoffen 071118€ 11,17€ 11,59
30348Hepatitis B core totaal 071118€ 11,17€ 11,59
30364Lues serologie (TPHA) 071118€ 11,17€ 11,59
30380HIV antistoffen (1+2) + p24 Ag 071118€ 11,17€ 11,59
30380HIV p24 Ag 071141€ 16,06€ 16,66
30487Bloedgroep, Rh factor, irr.a.s. 070604€ 4,81€ 4,99
30487Indien positief, vervolgonderzoek 070611€ 5,49€ 5,69
30573Borrelia burgdorferi (ziekte van Lyme) 071118€ 11,17€ 11,59
30573Borrelia burgdorferi antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
30606Digoxine 072887€ 8,99€ 9,32
30612PSA 072621€ 6,20€ 6,43
30653TSH 072573€ 4,60€ 4,77
31238Hepatitis A antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
31238Hepatitis A antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
31375HCG (zwangerschap) 072558€ 8,07€ 8,38
31381Oestradiol 072531€ 7,33€ 7,61
31406Progesteron 072510€ 7,45€ 7,73
31455Hepatitis B antistoffen 071118€ 11,17€ 11,59
31461Coxiella burnetii (Q-koorts) 071126€ 14,19€ 14,72
31496Parathormoon 072646€ 8,68€ 9,01
31502Parvo B19 antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
31502Parvo B19 antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
31519Varicella Zoster IgG 071118€ 11,17€ 11,59
31527RhC immunisatie (27e week) i€ 0,00€ 0,00
31568TSH receptor as. 072555€ 13,63€ 14,14
31662CRP_POCT_SPINIT_BV 070689€ 3,92€ 4,06
32501Determinatie micro-organismen, bacteriologisch. 075045€ 9,06€ 9,40
32501Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch. 075042€ 18,38€ 19,07
40005IgE 070476€ 8,64€ 8,97
50048Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
50054Eiwit totaal + kreat. 24 uurs 074801€ 1,57€ 1,63
50054Eiwit totaal + kreat. 24 uurs 070419€ 1,59€ 1,64
50054Eiwit totaal + kreat. 24 uurs i070115€ 0,94€ 0,97
50054Eiwit totaal + kreat. 24 uurs i070115€ 0,94€ 0,97
50054Eiwit totaal + kreat. 24 uurs i070115€ 0,94€ 0,97
50070Albumine (microalbumine): kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
50070Microalbumine 071739€ 3,37€ 3,49
50142Diabetes urine 070100€ 2,40€ 2,49
50150Volledig urineonderzoek 070100€ 2,40€ 2,49
50169Eiwit 074801€ 1,57€ 1,63
50175Uricult (dipslide) 075042€ 18,38€ 19,07
50183Zwangerschapstest 072558€ 8,07€ 8,38
50224Occult bloed 070201€ 7,23€ 7,50
50230Vertering 070206€ 4,68€ 4,85
50704Albumine (24 uurs onderzoek)(urine) 071739€ 3,37€ 3,49
50712Benzodiazepine 072812€ 4,86€ 5,04
50712Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
50827Alcohol (ethanol) 072812€ 4,86€ 5,04
50827Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
50841Chlamydia 070003€ 30,39€ 31,52
50874H. pylori antigeentest 071137€ 23,01€ 23,87
50921Gonococcen 070003€ 30,39€ 31,52
50948Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
50948XTC 072812€ 4,86€ 5,04
51057Vasectomiecontrole 070801€ 36,65€ 38,03
51071Wormeieren 070913€ 17,07€ 17,71
51071Wormen en wormeieren: onderzoek 070901€ 30,71€ 31,86
51137Hemoglobine in urine (POCT) 070100€ 2,40€ 2,49
51143Eiwit in urine (POCT) 070100€ 2,40€ 2,49
51151Glucose in urine (POCT) 070100€ 2,40€ 2,49
51178Leukocyten in urine (POCT) 070100€ 2,40€ 2,49
51186Nitriet in Urine (POCT) 070100€ 2,40€ 2,49
51223Clostridium difficile 070003€ 30,39€ 31,52
51231Adenovirus 070003€ 30,39€ 31,52
51258Norovirus 070005€ 89,55€ 92,91
51266Virus / bacteriële PCR 070003€ 30,39€ 31,52
51274Rotavirus 070005€ 89,55€ 92,91
51311Dysmorfe ery's en celcilinders 070501€ 6,28€ 6,51
51408Calprotectine in feces 070216€ 48,63€ 50,46
51844Determinatie micro-organismen, bacteriologisch. 075045€ 9,06€ 9,40
51844Determinatie micro-organismen, bacteriologisch. 075045€ 9,06€ 9,40
51844DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd. 070003€ 30,39€ 31,52
51844Kweekproef < 2 media, bacteriologisch. 075041€ 13,58€ 14,09
51844Kweekproef < 2 media, bacteriologisch. 075041€ 13,58€ 14,09
51844Kweekproef < 2 media, bacteriologisch. 075041€ 13,58€ 14,09
51844Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk. 070501€ 6,28€ 6,51
51891Chlamydia Swab 070003€ 30,39€ 31,52
51908Gonococcen Swab 070003€ 30,39€ 31,52
51965Determinatie micro-organismen, bacteriologisch. 075045€ 9,06€ 9,40
51965Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch. 075042€ 18,38€ 19,07
51971Bijzonder resistente micro-organismen Keel i075041€ 13,58€ 14,09
51998Bijzonder resistente micro-organismen Perineum i075041€ 13,58€ 14,09
52000Bijzonder resistente micro-organismen Wond i075041€ 13,58€ 14,09
52652Microscopisch onderzoek 070501€ 6,28€ 6,51
55315Kweekproef 075041€ 13,58€ 14,09
55315Kweekproef 075043€ 22,83€ 23,68
55315Overige kweken: microscopisch onderzoek 070501€ 6,28€ 6,51
55493MRSA in Wond 075045€ 9,06€ 9,40
55493MRSA in Wond 075041€ 13,58€ 14,09
55526Kweek genitaal: DNA-amplificatie 070003€ 30,39€ 31,52
55526Kweekproef 075041€ 13,58€ 14,09
55526Kweekproef 075041€ 13,58€ 14,09
55526Kweekproef 075041€ 13,58€ 14,09
55526Kweekproef i075045€ 9,06€ 9,40
55526Kweekproef i075045€ 9,06€ 9,40
55526Microscopisch onderzoek 070501€ 6,28€ 6,51
60027Chlamydia 070003€ 30,39€ 31,52
60035Gonococcen 070003€ 30,39€ 31,52
60136Prolactine 072565€ 5,89€ 6,11
62041Vitamine B1 071511€ 10,09€ 10,47
62277Amfetamine 072812€ 4,86€ 5,04
62277Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62285Barbituraten 072812€ 4,86€ 5,04
62285Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62293Cannabinoïden 072812€ 4,86€ 5,04
62293Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62308Cocaïne 072812€ 4,86€ 5,04
62308Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62316Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62316Methadon 072812€ 4,86€ 5,04
62324Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
62324Opiaten 072812€ 4,86€ 5,04
62451CDT 072820€ 12,66€ 13,14
63069Homocysteïne 070123€ 29,10€ 30,19
63454ADCC 079993€ 15,38€ 15,96
63454Bloedgroep erytrocytenserologie 079011€ 30,55€ 31,69
63454Bloedgroep erytrocytenserologie 079011€ 30,55€ 31,69
63454Bloedgroep erytrocytenserologie 079011€ 30,55€ 31,69
63477Bordetella pertussis (kinkhoest) 071118€ 11,17€ 11,59
63807Troponine I 074899€ 8,17€ 8,48
64123Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
64123LSD 072812€ 4,86€ 5,04
64174BNP 070820€ 15,11€ 15,67
64238BNP 070820€ 15,11€ 15,67
64381Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
64381PCP 072812€ 4,86€ 5,04
65089Laboratoriumonderzoek Hartfalen 070702€ 1,67€ 1,73
65089Laboratoriumonderzoek Hartfalen 070402€ 1,59€ 1,64
65089Laboratoriumonderzoek Hartfalen 072573€ 4,60€ 4,77
65118Laboratoriumonderzoek Hartfalen 070689€ 3,92€ 4,06
65118Laboratoriumonderzoek Hartfalen 077121€ 1,73€ 1,80
65118Laboratoriumonderzoek Hartfalen 070718€ 1,72€ 1,79
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen 074891€ 1,83€ 1,90
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen 070489€ 1,74€ 1,80
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen 072417€ 1,71€ 1,78
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen i070115€ 0,94€ 0,97
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen i070115€ 0,94€ 0,97
65126Laboratoriumonderzoek Hartfalen i070115€ 0,94€ 0,97
70066Hb 070702€ 1,67€ 1,73
70201Indien positief, vervolgonderzoek i072602€ 11,92€ 12,37
70201Inhalatiescreening 072603€ 15,97€ 16,57
70269Indien positief, vervolgonderzoek i072602€ 11,92€ 12,37
70269Voedselscreening 072602€ 11,92€ 12,37
70476Glucose-N 070402€ 1,59€ 1,64
70652Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
70652Machinale differentiatie 070718€ 1,72€ 1,79
70660Epstein Barr Virus Antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
70660Epstein Barr Virus Antistoffen IgM 071126€ 14,19€ 14,72
70660Epstein Barr Virus EBNA 071118€ 11,17€ 11,59
70677Bilirubine neonataal 074110€ 1,44€ 1,49
70683Berekende klaring 070419€ 1,59€ 1,64
70740PSA 072621€ 6,20€ 6,43
70794Rubella IgG 071118€ 11,17€ 11,59
70847Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
70847TSH i072573€ 4,60€ 4,77
70851fT4 (elke 6 weken tot stabiel) 072570€ 5,00€ 5,18
70886Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
70900Bezinking (Amaurosis fugax) 070703€ 1,85€ 1,92
70974Rubella IgG 071118€ 11,17€ 11,59
70982Rubella igM-antistoffen (recente infectie) 071126€ 14,19€ 14,72
71001Feceskweek en parasitologisch i070004€ 63,95€ 66,35
71001onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71001onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71001onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71026Feceskweek en parasitologisch i070004€ 63,95€ 66,35
71026onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71026onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71026onderzoek i070003€ 30,39€ 31,52
71069Indien positief: i070507€ 7,08€ 7,35
71069Indien positief: i075045€ 9,06€ 9,40
71069Kweekproef 075042€ 18,38€ 19,07
71069Urinekweek: microscopisch onderzoek 070501€ 6,28€ 6,51
71075Fluorkweek Candida: microscopisch onderzoek 070524€ 6,35€ 6,59
71075Kweekproef 075052€ 20,39€ 21,16
71083Bloedgroep, Rh factor, irr. Antist., lues serologie (TPHA), HBsAg, HIV i€ 0,00€ 0,00
71114Hb 070702€ 1,67€ 1,73
71114Hb, MCV, trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
71122RhD immunisatie (27e week) i€ 0,00€ 0,00
72002Kreatinine, MDRD 070419€ 1,59€ 1,64
72019ALAT (bij vermoeden leveraandoening) 074891€ 1,83€ 1,90
72244Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
72260Albumine / kreatinine ratio: kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
72260Microalbumine 071739€ 3,37€ 3,49
72340INR 070707€ 4,04€ 4,19
72420ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
72420Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
72486Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
72486Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72486Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72486Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72486Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
72486Hb 070702€ 1,67€ 1,73
72486Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
72486Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
72486TSH 072573€ 4,60€ 4,77
72494Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72494Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72494Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72494Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
72494Natrium 070442€ 1,59€ 1,65
72500Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72500Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72500Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72500Foliumzuur 072582€ 5,43€ 5,64
72500Vitamine B1 071511€ 10,09€ 10,47
72500Vitamine B12 072583€ 5,98€ 6,20
72500Vitamine B6 071512€ 10,38€ 10,77
72519Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
72519fT4 072570€ 5,00€ 5,18
72519Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
72527Antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
72527HIV antistoffen (1+2) + p24 Antigeen 071141€ 16,06€ 16,66
72535Lues serologie (diagnostiek) 071118€ 11,17€ 11,59
72543Hepatitis B surface anigeen (HBsAg) 071105€ 10,21€ 10,59
72566Chlamydia 070003€ 30,39€ 31,52
72574Gonococcen 070003€ 30,39€ 31,52
72582Leukocyten SE 077121€ 1,73€ 1,80
72582Semenanalyse 078110€ 44,38€ 46,04
72590Vrouwen: Chlamydia IgG 071118€ 11,17€ 11,59
72607Chol./HDL-chol.-ratio: Cholesterol tot. 070425€ 1,66€ 1,72
72607Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72607Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72607Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
72607HDL 074251€ 2,22€ 2,30
72759Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
72759Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
72767Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
72767Lithium 072896€ 4,21€ 4,37
72767TSH 072573€ 4,60€ 4,77
74004Troponine I 074899€ 8,17€ 8,48
74020Foliumzuur 072582€ 5,43€ 5,64
74020Hb, MCV 070702€ 1,67€ 1,73
74020Indien afwijkend: Ferritine 072649€ 6,00€ 6,23
74020LD 074892€ 1,74€ 1,81
74020Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
74020Reticulocyten 070716€ 2,42€ 2,52
74020Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
74020Vitamine B12 072583€ 5,98€ 6,20
74047Anti-tTGA (anti-humaan tissue transglutaminase) 072602€ 11,92€ 12,37
74063Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74063Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74063Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74063Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
74063Natrium 070442€ 1,59€ 1,65
74094Calcium 070426€ 1,58€ 1,64
74100Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
74100Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74100Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74100Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74100HbA1c 074065€ 5,88€ 6,10
74100HDL 074251€ 2,22€ 2,30
74100Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74100LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
74100Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
74127Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
74127Hb 070702€ 1,67€ 1,73
74127Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
74127TSH 072573€ 4,60€ 4,77
74135Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74135Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74135Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74135Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
74135Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74135Natrium 070442€ 1,59€ 1,65
74143Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74174ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
74174Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
74174Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74174Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74174Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74174Ferritine 072649€ 6,00€ 6,23
74174Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
74174Hb 070702€ 1,67€ 1,73
74174Ijzer 070437€ 2,18€ 2,26
74174Reticulocyten 070716€ 2,42€ 2,52
74174Transferrine 070449€ 4,09€ 4,24
74328Lues serologie (behandeling) 071118€ 11,17€ 11,59
74334Chlamydia 070003€ 30,39€ 31,52
74342Gonococcen 070003€ 30,39€ 31,52
74350Trichomonas 070003€ 30,39€ 31,52
74367Herpes Genitalis HSV1 070004€ 63,95€ 66,35
74367Herpes Genitalis HSV2 070004€ 63,95€ 66,35
74375Nitriettest 070100€ 2,40€ 2,49
74408TSH 072573€ 4,60€ 4,77
74537Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
74537Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74537Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74537Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74537Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
74537HDL 074251€ 2,22€ 2,30
74537Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
74537Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74537Kreatinine in urine 070419€ 1,59€ 1,64
74537LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
74537Microalbumine 071739€ 3,37€ 3,49
74537Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
74625Hemoglobine (Hb) 070702€ 1,67€ 1,73
74705Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74705Microalbumine 071739€ 3,37€ 3,49
74713Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
74713Cholesterolpakket: HDL 074251€ 2,22€ 2,30
74713Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74713Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74713Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74713LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
74713Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
74738Kreatinine, MDRD 070419€ 1,59€ 1,64
74744HbA1c 074065€ 5,88€ 6,10
74760APTT 077371€ 3,66€ 3,80
74760INR 070707€ 4,04€ 4,19
74760Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
74787Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
74787TSH i072573€ 4,60€ 4,77
74824ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
74824Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
74840Digoxine 072887€ 8,99€ 9,32
74840Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
74840Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74859ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
74859Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
74867Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
74867Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
74867Hb 070702€ 1,67€ 1,73
74867Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
74867Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
74867Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
74867TSH 072573€ 4,60€ 4,77
74875Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74875Urinezuur, MDRD 070130€ 1,62€ 1,69
74883Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74883Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74883Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74883CRP 070689€ 3,92€ 4,06
74883Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
74883Hb 070702€ 1,67€ 1,73
74883Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
74883Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74883Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
74883TSH 072573€ 4,60€ 4,77
74904Leukocyten, erytrocyten 070100€ 2,40€ 2,49
74912Albumine (24-uurs) 071739€ 3,37€ 3,49
74920Albumine 074802€ 1,46€ 1,51
74920Calcium 070426€ 1,58€ 1,64
74920Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74920Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74920Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
74920Fosfaat 070421€ 1,64€ 1,70
74920Kalium 070443€ 1,57€ 1,63
74920Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
74920Natrium 070442€ 1,59€ 1,65
74920PTH 072646€ 8,68€ 9,01
74939Vitamine D 070440€ 7,84€ 8,13
74947Urinezuur 070130€ 1,62€ 1,69
74955Bicarbonaat (bloedgas) 072414€ 5,04€ 5,22
74963Anti-TPO 072601€ 11,57€ 12,01
74971MMA (methylmalonzuur) 072102€ 82,31€ 85,39
74998Immuno-electroforese 074336€ 17,16€ 17,80
74998M-proteïne screening 079015€ 14,93€ 15,49
75005Parathormoon (PTH) 072646€ 8,68€ 9,01
75013Anti-dsDNA 079003€ 32,41€ 33,62
75021Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
75021Cholesterolpakket: HDL 074251€ 2,22€ 2,30
75021Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75021Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75021Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75021LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
75021Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
75040Indien positief: Keel i075045€ 9,06€ 9,40
75040Indien positief: Neus i075045€ 9,06€ 9,40
75040Indien positief: Perineum i075045€ 9,06€ 9,40
75040MRSA: DNA-amplificatie : Keel 075041€ 13,58€ 14,09
75040MRSA: DNA-amplificatie : Neus 075041€ 13,58€ 14,09
75040MRSA: DNA-amplificatie : Perineum 075041€ 13,58€ 14,09
75056Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75056Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75056Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
75056HPV cervixcytologie 070004€ 63,95€ 66,35
75070Helicobacter Pylori Antistoffen IgG 071118€ 11,17€ 11,59
75175Hb-electroforese 071732€ 37,38€ 38,78
80002Thorax 085002€ 42,42€ 44,01
80010DEXA (jonger dan 60 jaar) 080080€ 118,08€ 122,51
80035 BBorstbeen 086802€ 50,04€ 51,92
80035 RRibben 086802€ 50,04€ 51,92
80051Buikoverzicht 087070€ 89,52€ 92,87
80076Schedel 081002€ 39,73€ 41,22
80084 AAdenoïd 082002€ 41,33€ 42,88
80084 SSinussen 082002€ 41,33€ 42,88
80092Mastoiden 082402€ 43,70€ 45,33
80109Kaakgewrichten 082602€ 48,68€ 50,51
80115Halswervels 083102€ 44,47€ 46,14
80123Borstwervels 083202€ 39,16€ 40,63
80131Lendewervels, S.I. gewrichten 083302€ 43,73€ 45,36
80156Sacrum, os coccygis 083402€ 40,15€ 41,66
80164Bekken/heupen 089202€ 43,61€ 45,25
80324Echo zwangerschap 039485€ 84,61€ 87,78
80332Echo onderbuik 087070€ 89,52€ 92,87
80340Echo bovenbuik 087070€ 89,52€ 92,87
80359Echo schildklier 082970€ 81,12€ 84,16
80367Echo prostaat (incl. PSA, uroloog) 087070€ 89,52€ 92,87
80367onderzoek 072621€ 6,20€ 6,43
80375Echo mammae 086970€ 89,27€ 92,61
80404Echo trombose 089070€ 85,91€ 89,13
80412Hepatitis B vaccinatieprogramma 900046€ 124,40€ 129,07
80447ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
80455ECG thuisopname 039757€ 47,54€ 49,33
80463ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
80463Inspannings ECG 039844€ 145,49€ 150,94
80494Fundusfoto 039917€ 40,37€ 41,88
80543GUO type 1 i€ 0,00€ 0,00
80711H. pylori ureumademtest 120179€ 93,70€ 97,21
81220 AEcho algemeen - aangezicht en/of neusbijholten 082070€ 77,80€ 80,71
81220 BEcho algemeen - bovenste extremiteiten 084070€ 88,63€ 91,95
81220 OEcho algemeen - onderste extremiteiten 089070€ 85,91€ 89,13
81220 SEcho algemeen - schildklier en/of hals 082970€ 81,12€ 84,16
81271Echo nieren 087070€ 89,52€ 92,87
81319Combinatietest 037510€ 170,13€ 176,96
81319Termijnbepaling 039485€ 84,61€ 87,78
81343ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
81343Holter 039755€ 132,18€ 137,14
8135124-uurs bloeddrukmeting 039848€ 124,84€ 129,51
81390Echo heup 089070€ 85,91€ 89,13
81462Osas i065060€ 0,00€ 0,00
81462Osas i039729€ 0,00€ 0,00
81866Tympanometrie met KNO beoordeling 039794€ 40,58€ 42,10
81872Half-uurs bloeddrukmeting 039848€ 124,84€ 129,51
82012Echo aorta 085070€ 123,06€ 127,67
82238Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 037512€ 148,89€ 155,16
82279DEXA incl. laterale DEXA (vanaf 60 jaar) 083302€ 43,73€ 45,36
82279onderzoek 080080€ 118,08€ 122,51
82818Orbita 081002€ 39,73€ 41,22
83047Beoordeling longfunctie 039846€ 23,90€ 24,80
83047Longfunctie eenmalig 039932€ 104,94€ 108,87
83048Beoordeling longfunctie 039846€ 23,90€ 24,80
83048Longfunctie met opname in AC Dienst 039932€ 104,94€ 108,87
83142Cardiale echo 085070€ 123,06€ 127,67
83142ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
83255Audiogram met tymp + spraak met KNO 039795€ 44,03€ 45,68
83255Eenvoudige toonaudiometrie 039794€ 40,58€ 42,10
83288ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
83288Event recording ECG 039755€ 132,18€ 137,14
83407Scrotum 088470€ 82,50€ 85,59
83431Audiogram incl. tymp. met KNO 039795€ 44,03€ 45,68
83431Eenvoudige toonaudiometrie 039794€ 40,58€ 42,10
83456Enkel Arm Index 039737€ 93,38€ 96,87
83751Knie i089090€ 238,43€ 247,36
83778CWK i083190€ 230,64€ 239,28
83794LWK i083390€ 234,99€ 243,79
83800Schedel i081093€ 280,13€ 290,63
85146Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
85146Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
85146Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85146Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85146Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85146ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
85146Eiwit 074801€ 1,57€ 1,63
85146Electroforetisch diagram 074335€ 5,97€ 6,19
85146Ferritine 072649€ 6,00€ 6,23
85146Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
85146Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
85146Hb 070702€ 1,67€ 1,73
85146HDL 074251€ 2,22€ 2,30
85146Immuno-electroforese met antiserum 074336€ 17,16€ 17,80
85146Immunochemische onderzoeken 079015€ 14,93€ 15,49
85146Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
85146LDL 074251€ 2,22€ 2,30
85146Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
85146Longfunctie 039932€ 104,94€ 108,87
85146Longfunctie beoordeling 039846€ 23,90€ 24,80
85146PSA 072621€ 6,20€ 6,43
85146Spraakaudiogram 039795€ 44,03€ 45,68
85146Toonaudiometrie 039794€ 40,58€ 42,10
85146Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
85146Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
85146TSH 072573€ 4,60€ 4,77
85146Vitamine B6 071512€ 10,38€ 10,77
85146Volledig urineonderzoek 070100€ 2,40€ 2,49
85146X-Thorax 085002€ 42,42€ 44,01
85191Bezinking 070703€ 1,85€ 1,92
85191Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
85191Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85191Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85191Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
85191ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
85191Gamma GT 072417€ 1,71€ 1,78
85191Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
85191Hb 070702€ 1,67€ 1,73
85191HDL 074251€ 2,22€ 2,30
85191Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
85191LDL 074251€ 2,22€ 2,30
85191Leukocyten 077121€ 1,73€ 1,80
85191Longfunctie 039932€ 104,94€ 108,87
85191Longfunctie beoordeling 039846€ 23,90€ 24,80
85191Spraakaudiogram 039795€ 44,03€ 45,68
85191Toonaudiometrie 039794€ 40,58€ 42,10
85191Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
85191Trombocyten 070715€ 1,71€ 1,78
85191TSH 072573€ 4,60€ 4,77
85191Volledig urineonderzoek 070100€ 2,40€ 2,49
85191X-Thorax 085002€ 42,42€ 44,01
85312Combinatietest (nekplooimeting en bloedonderzoek) 037510€ 170,13€ 176,96
85400Termijnbepaling 039485€ 84,61€ 87,78
86008Echo Schouder Links 084070€ 88,63€ 91,95
86016Echo Heup Rechts 089070€ 85,91€ 89,13
86024Echo Hoofd 082070€ 77,80€ 80,71
86032Echo Buik 084070€ 88,63€ 91,95
86040Echo Hals 082970€ 81,12€ 84,16
88003Schouder links 084202€ 43,05€ 44,66
88011Schouder rechts 084202€ 43,05€ 44,66
88036Bovenarm links 084202€ 43,05€ 44,66
88042Bovenarm rechts 084202€ 43,05€ 44,66
88050Clavicula links 084202€ 43,05€ 44,66
88069Clavicula rechts 084202€ 43,05€ 44,66
88077Elleboog links 084402€ 38,40€ 39,84
88085Elleboog rechts 084402€ 38,40€ 39,84
88093Onderarm links 084402€ 38,40€ 39,84
88116Onderarm rechts 084402€ 38,40€ 39,84
88124Pols links 084602€ 38,44€ 39,88
88130Pols rechts 084602€ 38,44€ 39,88
88149Hand links 084602€ 38,44€ 39,88
88157Hand rechts 084602€ 38,44€ 39,88
88165Vinger links 084602€ 38,44€ 39,88
88173Vinger rechts 084602€ 38,44€ 39,88
88181Bovenbeen links 089302€ 38,31€ 39,75
88202Bovenbeen rechts 089302€ 38,31€ 39,75
88210Knie links 089402€ 39,60€ 41,09
88227Knie rechts 089402€ 39,60€ 41,09
88235Onderbeen links 089402€ 39,60€ 41,09
88243Onderbeen rechts 089402€ 39,60€ 41,09
88251Enkel links 089602€ 38,60€ 40,04
88278Enkel rechts 089602€ 38,60€ 40,04
88284Voet links 089602€ 38,60€ 40,04
88292Voet rechts 089602€ 38,60€ 40,04
88309Teen links 089602€ 38,60€ 40,04
88315Teen rechts 089602€ 38,60€ 40,04
88889Anti D toediening in 30e week 900029€ 10,99€ 11,40
90000Cardiale echo kinderen 085070€ 123,06€ 127,67
90000ECG in rust 039757€ 47,54€ 49,33
90003Echoscopie gynaecologie (vaginaal) 039492€ 116,53€ 120,90
93162Podometrie 900004€ 28,51€ 29,58
95027ALAT 074891€ 1,83€ 1,90
95027Cholesterol totaal 070425€ 1,66€ 1,72
95027Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
95027Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
95027Concentratie-en verdunningsproef i070115€ 0,94€ 0,97
95027HDL 074251€ 2,22€ 2,30
95027Indien TSH afwijkend: fT4 072570€ 5,00€ 5,18
95027Kreatinine 070419€ 1,59€ 1,64
95027Kreatinine in urine 070419€ 1,59€ 1,64
95027LDL-cholesterol 074251€ 2,22€ 2,30
95027Microalbumine in urine 071739€ 3,37€ 3,49
95027Triglyceriden 070460€ 2,33€ 2,41
95027TSH 072573€ 4,60€ 4,77
95027Uitsluiten secund. Oorzaken: Glucose 070402€ 1,59€ 1,64
95051Atrium Fibrileren 085070€ 123,06€ 127,67
95051Atrium Fibrileren 039757€ 47,54€ 49,33

Selectie totaal

Totaal: € 0,00