Voor een actueel overzicht labbepalingen en normaalwaarden kijkt u in het zorgverlenersdeel onder het kopje huisarts.

Voor informatie over onderzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling Cliënthelpdesk via clienthelpdesk@diagnostiekvooru.nl.

U kunt hiervoor bellen naar onze directe aanvragerslijn: 088 – 21 41 200 of 073 – 640 19 55. Tip: via Cyberlab kunt u de uitslag direct online inzien. Vraag een account aan voor deze gratis applicatie bij onze afdeling Cliënthelpdesk via clienthelpdesk@diagnostiekvooru.nl​.

U kunt hiervoor bellen naar onze directe aanvragerslijn: 088 – 21 41 200 of 073 – 640 19 55.

Onze tariefbeschikking van de NZa staat alleen declaraties door ons bij zorgverzekeraars van patiënten toe voor verrichtingen die aangevraagd zijn door huisartsen of verloskundigen. 
Alle andere artsen zoals een podotherapeut, manueel therapeut of natuurgenezer sturen wij een verzamelfactuur toe, waarmee u de kosten voor diagnostisch onderzoek direct kunt doorfactureren aan uw cliënt. Uw cliënten kunnen deze factuur vervolgens indienen bij hun zorgverzekeraar.

Als u geen verzamelfactuur (hierop staan de kosten van alle verrichtingen voor uw patiënt per maand) wilt ontvangen, kunnen wij de factuur ook direct naar uw patiënt sturen. Uw patiënt kan deze factuur vervolgens, mits aanvullend verzekerd, alsnog indienen bij de zorgverzekeraar. Wanneer dit uw voorkeur heeft, kunt u dit aangeven bij onze afdelingafdeling Cliënthelpdesk via clienthelpdesk@diagnostiekvooru.nl.

Bestellingen plaatsen kan direct via de bestellijst op deze website.
Ook kunt u bestellingen plaatsen bij afdeling Cliënthelpdesk via clienthelpdesk@diagnostiekvooru.nl.

Er is één formulier voor de verschillende ziektebeelden (zoals Diabetes, verstoorde glucose (pre-diabeet), astma/COPD, CVRM en schildklieraandoening). Dit formulier kunt u bestellen via de bestellijst op onze website. U kunt dit formulier ook bestellen door een e-mail te sturen naar de afdeling Cliënthelpdesk via clienthelpdesk@diagnostiekvooru.nl