CPR/CAO

Personeelsregeling

Collectieve Personeelsregeling (CPR)
Stichting Synergos heeft haar arbeidsvoorwaarden geregeld in een Collectieve Personeelsregeling (CPR). Onderstaand nieuwe Collectieve Personeelsregeling die vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019 van kracht is. Indien 31 maart 2019 geen nieuwe Collectieve Personeelsregeling is vastgesteld, blijft deze versie van toepassing. De CPR van stichting Synergos is voor een belangrijk deel gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen . Sinds 1 januari 2017 kennen de ziekenhuizen een nieuwe CAO.

Op basis van deze CAO heeft stichting Synergos haar Collectieve Personeelsregeling opgesteld. De keuze voor het toepassen van arbeidsvoorwaarden en bepalingen in de CPR heeft plaatsgevonden door de Raad van Bestuur in samenspraak met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft op14 december 2017 volledig ingestemd met deze nieuwe CPR. Onderstaand treft u een overzicht van de hoofdstukken c.q. artikelen die afwijkend zijn ten opzichte van de CAO Ziekenhuizen. Bij interpretatieverschillen c.q. onduidelijkheden prevaleert  de CPR tekst.

CAO Ziekenhuizen 2017-2019
Addendum CPR 2017 - 2019