CPR/CAO

Personeelsregeling

Collectieve Personeelsregeling (CPR)
Stichting Synergos heeft haar arbeidsvoorwaarden geregeld in een Collectieve Personeelsregeling (CPR). Deze is op 1 januari 2021 gewijzigd door verplichtstelling van het PFZW pensioen. De CPR regeling is geldig tot 1 juli 2021. Indien 1 juli 2021 geen nieuwe CPR is vastgesteld, blijft deze versie van toepassing. De CPR van stichting Synergos is grotendeels gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Sinds 1 april 2019 kennen de ziekenhuizen een nieuwe CAO. Op basis van deze CAO heeft stichting Synergos haar CPR opgesteld. De keuze voor het toepassen van arbeidsvoorwaarden en bepalingen in de CPR heeft plaatsgevonden door de Raad van Bestuur in samenspraak met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging in de pensioenbijdrage conform de CAO ziekenhuizen per 1-1-2021. Onderstaand een overzicht van de hoofdstukken c.q. artikelen die afwijkend zijn ten opzichte van de CAO Ziekenhuizen. Op medewerkers in dienst van Synergos Zorgbedrijven B.V. is de CAO Ziekenhuizen volledig van toepassing. Zij vallen niet onder deze CPR. Bij interpretatieverschillen c.q. onduidelijkheden prevaleert de CPR tekst. De CPR van stichting Synergos is voor een belangrijk deel gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Sinds 1 januari 2019 kennen de ziekenhuizen een nieuwe CAO.

CAO Ziekenhuizen 2019 - 2021

Addendum CPR 2019 - 2021