Medisch directeur

Diagnostiek voor U biedt via laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek en functieonderzoek diagnostische ondersteuning aan huisartsen, verloskundigen, instellingen en organisaties in de gezondheidszorg in de regio’s Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. Diagnostiek voor U is een gewaardeerde en gerespecteerde samenwerkingspartner voor huisartsen, zorggroepen, specialisten en ziekenhuizen. 

Voor de opvolging van onze medisch directeur die voornemens is met pensioen te gaan, zoeken wij een

Medisch directeur
32 uur per week

Kern van de functie
De medisch directeur is verantwoordelijk voor het borgen van de medische kennis en kwaliteit binnen de organisatie en functioneert voor de Raad van Bestuur, maar ook voor alle afdelingen en medewerkers als vraagbaak en adviesorgaan. De focus in de werkzaamheden ligt op samenwerking met andere (zorg)professionals, zowel intern als extern. 

Diagnostiek voor U is een dynamische organisatie, die medische en innovatieve ontwikkelingen signaleert en initieert. Hierin heeft de medisch directeur een belangrijke sturende rol.

Belangrijkste taken
Medisch inhoudelijk, in samenwerking met de stafartsen
-    De medisch directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde medisch beleid en het hierbinnen creëren van de voorwaarden zodat de deskundigen kunnen handelen conform de geldende wet- en regelgeving. 
-    Signalerende functie van in- en externe ontwikkelingen, afstemming met zorgverleners en komen tot voorstellen/innovaties.
-    Kwaliteitsborging van de medisch inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd door de medewerkers.
-    Vraagbaak en adviesorgaan zijn voor interne organisatie en externe relaties.
-    Kwaliteitsborging van het werk van collega-medici, verbonden aan Diagnostiek voor U en Justus. 
-    (Door)ontwikkelen van diagnostische ondersteuning met een anderhalfde lijns karakter op verzoek van en in samenwerking met  huisartsen en medisch specialisten uit de regionale ziekenhuizen. 
-    Inhoudelijk aansturen van het team van verpleegkundig consulenten.
-    Participeren in wetenschappelijk onderzoek op basis van eigen data en in samenwerking met externe partijen.

Bestuurlijk
-    Adviseur voor Raad van Bestuur en managementteam.
-    Duaal medisch management van afdeling Cliëntonderzoek.
-    Vertegenwoordigt de organisatie bij externe medisch inhoudelijke activiteiten.  

Relationeel
-    Deelname aan kwalitatief overleg met zorgverzekeraars en bestuurders van zorggroepen.
-    Intercollegiale contacten met collega-medici in eerste en tweede lijn en van instellingen.
-    Contacten met kaderartsen en nascholingsorganisaties.
-    Verantwoordelijk voor kwaliteit inzake afhandeling van klachten van patiënten en/of zorgverleners.

Wat verwachten wij van u?
-    Een duidelijke visie op het belang van de eerstelijns diagnostiek in keten- en netwerkzorg.
-    Ruime ervaring met anderhalfde lijns zorg, bij voorkeur als huisarts.
-    Ervaring in of belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en scholing.
-    Op kunnen treden als sparringpartner voor medici en bestuurders.
-    Aanjager willen zijn om nieuwe producten te ontwikkelen. 
-    Enthousiasmerende en resultaatgerichte communicatie met uiteenlopende professionals en in diverse contexten de belangen van de organisatie kunnen behartigen.
-    Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist en dient te worden aangevraagd en/of overlegd.

Dit mag u van ons verwachten  
-    Uitdagende dynamische functie in een organisatie volop in beweging.
-    Fijne intercollegiale werksfeer en prettige werkomgeving.
-    Inschaling vindt plaats conform FWG 3.0 salarisschaal 75 van de CAO-Ziekenhuizen.

Heeft u een vraag over deze vacature?
Karin Nabbe, voorzitter Raad van Bestuur, staat u graag te woord. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 040 – 21 41 136. 

Uw motivatiebrief en curriculum vitae ontvangen we graag vóór 30 september 2019. U kunt deze mailen naar werk@diagnostiekvooru.nl.