"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Aanpassingen in protocol bariatrie

De werkgroep follow-up Bariatrie heeft een eerste evaluatie uitgevoerd van de pilot “Terugverwijzen 2 jaar na bariatrische chirurgie”. Een van de afspraken die daaruit is voortgekomen betreft de aanpassing van het laboratoriumpakket:

1. In plaats van het cholesterolspectrum wordt alleen (direct) LDL-cholesterol gecontroleerd. Dit is conform het monitoren van cholesterol in het CVR-management.

2. De toelichting bij verhoogd PTH is aangepast; PTH is vaak verhoogd na bariatrische chirurgie. Nadere analyse leert dat dit toch meer aandacht behoeft dan we tot nu toe vermoeden. De RTA is daarop aangepast. Belangrijk is dat u de PTH-waarde beoordeelt in combinatie met de Vit D-spiegel (die hoog moet zijn na bariatrische chirurgie) en de calciumintake. 
We hebben daarom de toelichting bij verhoogd PTH aangepast:
1.    Bij verhoogd PTH en verlaagd vit D-gehalte kan er sprake zijn van secundaire hyperparathyreoïdie (met risico op botontkalking). Controleer de compliance voor inname vit D en calcium. Zorg dat beiden volgens de (hoge) norm zijn voor patiënten na bariatrische chirurgie. Deze staan aangegeven bij de uitslag van Vit D.
2.    Bij verhoogd PTH en normale vit D (> 75mmol/l): ga na of de calciumintake volgens de (hoge) norm is voor patienten na bariatrische chirurgie en controleer de nierfunctie.
3.    Als er geen problemen zijn w.b intake en spiegels van vit D en calcium, en de nierfunctie normaal is maar de PTH spiegel is blijvend verhoogd: overweeg een (telefonisch) consult bij de endocrinoloog van het bariatrische team. Het is bekend dat in deze situatie de reden voor het verhoogde PTH vaak niet duidelijk wordt, maar de endocrinoloog kan (zeldzame) problemen m.b.t. de calciumhuishouding uitsluiten. 

NB: een verhoogd PTH + verhoogd calcium wijst op een primaire hyperparathyreoïdie, waarvoor verwijzing is geïndiceerd.