"Na die val meteen maar even foto's laten maken"

Röntgenfoto’s zonder afspraak

Voor Jeroen, van ons

De E-Nose 'ruikt' longziekten

De E-Nose 'ruikt' longziekten

Vanaf half september levert Diagnostiek voor U een bijdrage aan het onderzoek van gebruik van de e-nose (elektronische neus) voor huisartsenpraktijken. Het AMC heeft een nieuwe e-nose ontwikkeld speciaal voor gebruik in de spreekkamer van de huisarts, de SpiroNose. Omdat een e-nose snel een diagnose kan stellen, kan in de toekomst in de spreekkamer bij de huisarts direct al duidelijk worden welke longziekte iemand heeft. Hierdoor wordt het mogelijk de juiste behandeling sneller te starten.

Het blazen in de SpiroNose is heel eenvoudig. Een patiënt ademt enkel uit in het apparaat, dit kost veel minder inspanning dan bij het huidige onderzoek. De SpiroNose meet de ontstekingsstoffen in de uitademingslucht waardoor afwijkingen zoals astma en copd opgespoord kunnen worden. De resultaten van de SpiroNose worden de komende maanden vergeleken met de resultaten van de reguliere longfunctie-onderzoeken bij Diagnostiek voor U om zo vast te stellen of de SpiroNose een goed alternatief is.

Patiënten die bellen voor een afspraak voor een longfunctie op locatie Stratumsedijk wordt de komende maanden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek met de SpiroNose. Het onderzoek duurt dan 45 minuten in plaats van 30 minuten. Op de website www.breathcloud.org vindt u meer informatie over de e-nose. Via Umail houden wij u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.