"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

De pilot OSAS

Inmiddels heeft Diagnostiek voor U ruim een half jaar ervaring met het uitvoeren van de diagnostiek bij patiënten met mogelijk een Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Ongeveer 35 huisartsen doen mee aan de pilot. Dat betekent dat hun patiënten met cardiovasculaire aandoeningen gescreend worden op klachten passend bij OSAS, met behulp van een gevalideerde vragenlijst. Patiënten die op grond van deze lijst een kans hebben op OSAS, krijgen het advies naar hun huisarts te gaan. De huisarts gaat dan tijdens een consult dieper in op klachten en symptomen, comorbiditeit, medicatie en intoxicaties, en bespreekt met de patiënt of nader onderzoek op OSAS geïndiceerd is. Als dat zo is, wordt de patiënt verwezen naar Diagnostiek voor U voor een polygrafie.

Polygrafie
Tot nu toe beoordeelden de longartsen van het MMC de polygrafie, samen met de klinische gegevens ingevuld door de huisarts. Vanaf 1 juni kunnen ook de longartsen van het Catharina Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis mee gaan beoordelen. Dat is geweldig, want zo kunnen we onze protocollen inhoudelijk aanscherpen en het vervolg na verwijzing beter stroomlijnen. Dit heeft er al toe geleid dat we de doelgroep voor de pilot hebben aangepast. OSAS komt veel voor bij patiënten met moeilijk behandelbare hypertensie en hartfalen. Deze worden nu in de pilot specifiek betrokken. Bij diabetespatiënten met overgewicht komt OSAS zeer vaak voor, en indien met casefinding opgespoord,  kunnen de pilotpraktijken hen ook aanmelden voor PG-onderzoek.

Evaluatie
De eerste evaluatie betrof de uitvoerbaarheid en kwaliteit van het PG-onderzoek. Daarover kunnen we zeker positief zijn, ondanks nog enige worsteling met ICT-verbindingen. Voor de resterende tijd van de pilot (tot eind 2014) focussen we op de kwaliteit van de hele dienstverlening: wat vinden de patiënten ervan, de betrokken hulpverleners; wat zijn de diagnostische resultaten, hoe past de eerstelijns diagnostiek in de ketenzorg; worden de opgespoorde patiënten er beter van?

Mocht uw praktijk belangstelling hebben om aan de pilot deel te nemen, dan kunt u dit kenbaar maken bij onze consulenten, Friek Endlich en Yvonne Niessen, telefoonnummer 040 – 21 41 176, of via email: friek.endlich@diagnostiekvooru.nl en/ofyvonne.niessen@diagnostiekvooru.nl.