"Met mijn bolle buik is het fijn dat ik voor de deur kan parkeren"

Gratis parkeren op alle locaties

Voor Elke, van ons

Diagnostiek bij urineweginfecties

In juni 2013 is de NHG-standaard Urineweginfecties herzien. De NHG-standaard probeert wat betreft de diagnostiek de huisarts zo zinnig en zuinig mogelijk door het diagnostisch traject te leiden. Heel goed!
Er hoeft geen diagnostiek meer gedaan te worden bij vrouwen die veel pijn hebben, die de klachten herkennen van een eerder aangetoonde infectie, en die geen klachten hebben van vaginale irritatie.  Dit representeert een groot deel van de “blaasontstekingen” en scheelt veel werk in de huisartspraktijk.

Richtlijnen
De NHG-standaard geeft heel duidelijke richtlijnen over hoe te handelen in de andere situaties: bij vrouwen met voor het eerst klachten, bij zwangeren, bij mannen, bij kinderen onder 12 jaar, bij patiënten met verminderde weerstand en in geval van klachten gepaard gaande met koorts.

De eerste diagnostische stap na de anamnese is dan een nitriettest, bij kinderen ook een leukotest. 
Bekend is dat de betrouwbaarheid van de nitriettest matig is. Dit heeft onder andere te maken met de nauwkeurigheid waarmee de test afgenomen en afgelezen moet worden. Het komt bijvoorbeeld aan op goede timing: als de test te lang staat is de uitslag snel (fout-)positief. Dit levert in de huisartspraktijk meer problemen op dan men zich vaak realiseert, blijkt uit de literatuur.

Omdat een positieve nitriettest direct een indicatie voor behandelen is, worden teveel patiënten behandeld en is het onzeker of alle “bekende” klachten bij vrouwen uitgaan van een echte “eerdere infectie”. Het aflezen van zowel nitriet als leukotest, zoals aanbevolen bij kinderen, is extra foutgevoelig omdat de nitriettest na 60 seconden moet worden afgelezen (en daarna foutpostief kan zijn) en de leukotest na 120 seconden (daarvoor foutnegatief en daarna ook foutpositief kan zijn).

Urine-analyzer Diagnostiek voor U
Diagnostiek voor U biedt sinds enige tijd een urine-analyzer aan die dit probleem oplost: de urineanalyzer biedt een sneltest (POCT) die nauwkeurig aangeeft of een nitriettest positief is en de factor (aflees-) tijd uitschakelt. Zowel voor nitriet als voor leucocyten.  Een groot aantal huisartsen heeft deze analyzer al in de praktijk staan, en is er enthousiast over.

Interesse?
Als u ook belangstelling heeft voor de urine-analyzer, neem dan contact op met onze relatiemanager binnen uw regio.