"Voor mijn werk fiets ik even langs om bloed te laten prikken"

Bloedprikken zonder afspraak

Voor Rutger, van ons

Diagnostiek voor U voorkeurslaboratorium categorie A

Vanaf 2015 is er een nieuw bekostigingssysteem voor huisartsen in drie segmenten. VGZ heeft in segment 3 een resultaatvergoeding voor huisartsen gedefinieerd voor het doelmatig aanvragen van laboratoriumdiagnostiek bij voorkeursleveranciers. VGZ kiest haar voorkeursleveranciers op basis van de beste kwaliteit en klantbeleving tegen de laagste kosten voor patiënten.

Lagere tarieven voor patiënten
VGZ heeft Diagnostiek voor U als voorkeursleverancier geselecteerd. Dat is goed nieuws voor uw patiënten want zij betalen vanaf 2015 bij Diagnostiek voor U een lager tarief voor laboratoriumdiagnostiek. Patiënten hebben de laagste kosten via het eigen risico wanneer ze kiezen voor laboratoriumdiagnostiek bij een voorkeursleverancier categorie A. Diagnostiek voor U kan dit lagere tarief realiseren dankzij een nieuw gemoderniseerd laboratorium, dat ons in staat stelt efficiënter te werken en ruimte biedt voor meer onderzoeken. Dit biedt u en uw patiënten onafhankelijke laboratoriumdiagnostiek van hoge kwaliteit (CCKL gecertificeerd) en bloedafnamelocaties dichtbij uw patiënten.

Wat betekent dit voor u?
VGZ biedt een vergoeding van maximaal € 5,- per verzekerde wanneer u voor meer dan 70% aanvraagt bij voorkeursleveranciers. Hoe hoger het percentage aanvragen bij voorkeursleveranciers categorie A, hoe hoger de vergoeding. Onze rekenmodule geeft u inzicht in de vergoeding die uw praktijk naar schatting
kan verwachten.