"Voor mijn werk fiets ik even langs om bloed te laten prikken"

Bloedprikken zonder afspraak

Voor Rutger, van ons

Digitaal aanmelden chronische aandoeningen

Momenteel kunt u zowel via ZorgDomein als via het papieren aanmeldformulier chronisch zieken aanmelden voor monitoring door Diagnostiek voor U. Vanaf 1 januari 2017 kunt u chronisch zieken alleen digitaal aanmelden via ZorgDomein. In samenspraak met uw zorggroep komt het papieren aanmeldformulier vanaf die datum te vervallen. Indien uw cliënten worden opgeroepen via Care2U, verandert de werkwijze niet.

Aanvragen via ZorgDomein
Alle aanvragen voor chronisch zieken kunnen digitaal via ZorgDomein worden gedaan. Voordelen van aanvragen via ZorgDomein: 
•    De verwijzing kan direct vanuit het dossier van de patiënt in het HIS.
•    Minder foutgevoelig.
•    Minder gebruik van papier.

Handleiding aanmelden patiënten chronische aandoeningen
In de handleiding ‘Aanmelden patiënt chronische aandoeningen via ZorgDomein’, leest u hoe u patiënten digitaal kunt aanmelden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ZorgDomein? 
Neem dan contact op met de consulenten van Diagnostiek voor U, via telefoonnummer 088 – 21 41 176 of per mail: consulenten@diagnostiekvooru.nl.