"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Fecesdiagnostiek: voortaan aanvragen compleet onderzoek

Op ons aanvraagformulier kunt u, indien u fecesonderzoek wilt aanvragen, kiezen voor bacteriologisch respectievelijk parasitologisch onderzoek. De NHG-standaard geeft aan welke indicaties hierbij passen. In de praktijk blijkt het echter moeilijk om de goede keuze te maken. We hebben onderzocht wat de resultaten waren van de fecestesten. Daaruit bleek op de eerste plaats dat de meeste onderzoeken negatief zijn. Als er wel een positief resultaat gevonden wordt, dan is dat niet altijd datgene wat de huisarts heeft aangevraagd, zie tabel.


Het laboratorium zet evenwel automatisch een onderzoek in op zowel bacteriën als parasieten, weet dus als er een positieve uitslag is voor iets wat de huisarts niet heeft aangevraagd.

In overleg met onze arts-microbioloog, Lieven van der Velden, en na raadplegen van onze huisartsenadviesraad hebben we besloten voortaan altijd de volledige uitslag te rapporteren, en op het aanvraagformulier de beide fecesonderzoeken als een combitest aan te gaan bieden.

Het aanvragen van fecesonderzoek is een mooi onderwerp voor DTO. Samen met Stichting PAMM willen we daar graag een module voor maken. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort.