"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Fecestest in plaats van ureumademtest voor H. Pylori diagnostiek

In verband met veranderde wetgeving met betrekking tot radioactieve stoffen hebben we besloten te stoppen met het aanbieden van de ureumademtest als diagnosticum voor een H.Pylori infectie. Daarvoor in de plaats kunt u gebruik blijven maken van de fecestest of de serologische test.

Voor de patiënt is de fecestest misschien iets minder aangenaam om uit te voeren, maar van belang is wel dat de fecestest veel goedkoper is dan de ureumademtest en de patiënt er niet voor naar de hoofdlocatie van Diagnostiek voor U hoeft te komen.