"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

Hoe vraag ik een DEXA aan?

Toch is kennis over fractuurrisico dat wat u wilt weten als u een DEXA aanvraagt. Alleen door het inventariseren van ALLE risicofactoren inclusief de botdichtheid is   fractuurvoorspelling goed mogelijk. 
Daarom staan op het labformulier van DVU de risicofactoren uit de NHG standaard netjes voor u afgedrukt. U hoeft ze alleen maar aan te vinken.

Op dit moment ontvangen we bij de DEXA aanvragen vaak te weinig info om een duidelijk behandeladvies te kunnen geven. Bij deze dus een vriendelijk maar dringend verzoek even de risicofactoren van uw patiënt aan te vinken zodat we u een beter advies op maat kunnen geven.

T-score wel, Z-score en BMD niet
De uitslag van de DEXA is inmiddels gedigitaliseerd zodat, net als met labuitslagen, de T score van LWK en een T score van het collum direct worden ingelezen in uw HIS systeem. De Z score wordt conform de NHG-standaard (noot 18) niet meer  gebruikt en sturen we ook niet meer aan u door.
U mist wellicht ook de BMD, we geven die ook niet meer door omdat de botdichtheid , weergegeven in gr / cm2 in feite weinig zegt. Alleen de afwijking van de norm geeft informatie, in casu de T score van LWK en Collum.