"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

In de spreekkamer bij.. verpleegkundig specialist Urologie Will van Abeelen

Er zijn verschillende specialisten aan Diagnostiek voor U verbonden. Wat doen deze specialisten precies voor Diagnostiek voor U? 
En wat kunnen zij voor uw patiënten betekenen? Deel 2 - de verpleegkundig specialist Urologie: Will van Abeelen.

Will van Abeelen is verpleegkundig specialist (VS) en voert,  met supervisie van dr. Michel de Wildt, uroloog in het Catharina Ziekenhuis, de prostaat diagnostiek uit bij Diagnostiek voor U. Wij stelden hem een aantal vragen zodat u met hem kunt kennismaken.

Wat doe je voor Diagnostiek voor U?
“Ik verricht voor Diagnostiek voor U al ruim 10 jaar prostaatonderzoek bij mannen die door de huisarts zijn verwezen, bijvoorbeeld wegens mictieklachten of omdat hun huisarts of zij zelf ongerust zijn over hun prostaat. Ik doe een rectaal onderzoek, maak een echo van de prostaat. Deze gegevens samen met de PSA die ook bepaald wordt, kunnen leiden tot een advies voor verder beleid. Daarbij gebruik ik ook de prostaatwijzer. Met de patiënten praat ik over hun klachten en geef  uitleg over eventuele oorzaken, gevolgen en ook over behandelingsmogelijkheden van prostaatvergroting.”

Wat is er meestal aan de hand?
“Mannen krijgen allemaal te maken met een vergroting van hun prostaat, waardoor er plasklachten kunnen ontstaan. Dit uit zich meestal in klachten als een verminderde straal, vaker moeten plassen en het minder lang kunnen uitstellen van de mictie. Soms  is er ook ongerustheid over prostaatkanker."

Komt prostaatkanker vaak voor?
“Jaarlijks krijgen ongeveer 9.000 mannen in Nederland te horen dat zij prostaatkanker hebben, van wie een deel uiteindelijk een behandeling krijgt. Dat wil echter niet meteen zeggen dat die behandeling de patiënt ook extra levensjaren oplevert. Niet alle tumoren zijn levensbedreigend en behoeven een behandeling. Vaak zou de patiënt zonder behandeling na verloop van jaren overleden zijn mèt prostaatkanker, niet áán prostaatkanker. Verder kan een prostaatkankerbehandeling ingrijpende gevolgen hebben. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor ‘active surveillance of watchful waiting’. Dit sluit aan bij de vraag of screening naar prostaatkanker zinvol is. Vooralsnog is het advies terughoudend te zijn, alhoewel onderzoeken naar het effect van screening een mogelijke daling van sterfte laten zien. Goede voorlichting aan de patiënt omtrent de voor- en nadelen van screening blijft dus belangrijk." 

Als het alleen een vergroting van de prostaat betreft, wat kun je daar dan aan doen?
“Medicijnen helpen meestal goed, wat huisartsen mogelijkheden biedt de patiënt zelf te behandelen.  Indien dit niet voldoende verlichting van klachten geeft, is verwijzing naar een uroloog mogelijk voor verdere analyse van klachten en bijvoorbeeld operatief ingrijpen." 

Heb je ook contact met de huisartsen?
“Als ik iets verdachts aantref wat op prostaatkanker of andere pathologie kan wijzen. Dan neem ik contact op met de huisarts, zodat  er zo spoedig mogelijk actie kan worden ondernomen  En ook omdat  ik de patiënt, die op een scherm kan meekijken, ook uitleg geef over wat ik zie. Dat vind ik wel zo eerlijk, zeker als verder onderzoek nodig is.” 

Kunnen patiënten voor prostaatonderzoek ook bij een ziekenhuis terecht?
“Jawel, maar dan zijn de kosten aanzienlijk hoger. Zeker als blijkt dat er geen afwijking te vinden is die specialistische zorg nodig maakt is dat zonde.  Diagnostiek voor U trekt ook over het algemeen meer tijd uit voor het onderzoek, waardoor er meer uitleg aan een patiënt kan worden geven.” Prostaatdiagnostiek past prima in de eerstelijnszorg, zeker omdat BPH-klachten in eerste instantie prima te behandelen zijn door de huisarts.” 

Zijn patiënten tevreden?
“Laatst zei iemand tegen mij: ‘U bent zo ánders dan een dokter.’ Maar al overleg ik met de uroloog,  ik bén ook geen dokter. Ik heb niet zo’n tijdsbeperking, wat een uroloog/arts begrijpelijkerwijs wel heeft. Daarnaast heb ik uit mijn verpleegkundig verleden een ‘holistische benadering’. Er komt een mens binnen met een klacht, waarbij hij vaak ook ongerust of angstig is voor het onderzoek of voor bijvoorbeeld kanker. Ik tracht ook hier aandacht aan te geven en merk dat mensen dat prettig vinden. Ze vinden de benadering bij Diagnostiek voor U vriendelijk en persoonlijk.” 

Wanneer kunnen patiënten bij je spreekuur bij Diagnostiek voor U terecht?
“Ik werk elke woensdag voor Diagnostiek voor U: ’s ochtends op de Stratumsedijk en ’s middags op de locatie aan de Boschdijk.”