Al onze onderzoeken zijn op afspraak

Inleveren van materiaal voor laboratoriumonderzoek kan zonder afspraak, tijdens openingstijden

Kijk voor uw bezoek op www.diagnostiekvooru.nl/info

Informatie locaties Diagnostiek voor U

De afgelopen periode hebben wij aangegrepen om onze dienstverlening onder de loep te nemen. Wij zijn hierbij helaas tot de conclusie gekomen dat wij – ook na versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid – niet kunnen terugkeren naar alle locaties waar we voorheen zaten. 

Minder locaties, maar ruimere openingstijden
Niet alle locaties zijn geschikt om naar terug te keren, bijvoorbeeld omdat we hier de anderhalvemetermaatregel niet in acht kunnen nemen. En die blijft zoals het er nu naar uitziet nog wel even van kracht. Daarnaast hebben ook veranderingen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars VGZ en CZ, de grootste twee in onze regio, ertoe geleid dat wij goed naar de efficiëntie van onze dienstverlening en samenwerking met andere partijen moesten kijken. We houden minder locaties open, maar daar staat tegenover dat de locaties die open zijn ruimere openingstijden krijgen. 

Welke locaties blijven of gaan weer open?
Op onze website vindt u altijd het meest actuele overzicht van locaties waar uw patiënten terecht kunnen. De komende tijd kunnen hierin nog wijzigingen plaatsvinden. Het aantal locaties wordt mogelijk nog uitgebreid. 

Wat betekent dit voor u en uw patiënten?
Doordat niet alle locaties open gaan, kan het zijn dat uw patiënten voor bloedafname of voor één van onze andere onderzoeken verder moeten reizen dan zij gewend zijn. Wij hebben geprobeerd de extra reisafstand zo beperkt mogelijk te houden, maar dat is helaas niet overal mogelijk. Is een patiënt echt niet in staat om naar de dichtstbijzijnde locatie te reizen? Dan kunt u altijd via ZorgDomein een thuisprikafspraak inplannen. 

Alle onderzoeken op afspraak, ook bloedafname
Wij blijven op afspraak werken. Een afspraak inplannen voor bloedafname kan eenvoudig en snel online via www.diagnostiekvooru.nl en www.debloedafname.nl. Voor de overige onderzoeken kan uw patiënt ons nog steeds bellen om een afspraak te maken: 088 – 21 41 149. 

Informatie voor uw patiënten
Wij waarderen het zeer als u een poster met informatie voor uw patiënten wilt ophangen in uw wachtkamer. Hierop staat dan onder meer wat de dichtstbijzijnde locatie is waar uw patiënt terecht kan. Heeft u een wachtkamerscherm? Dan stellen wij het op prijs als u de informatie hier ook op wilt tonen. U kunt posters en/of een tekst voor uw wachtkamerscherm bij ons opvragen door een mail te sturen naar klantrelatie@diagnostiekvooru.nl

Alvast hartelijk dank voor u medewerking. 

COVID-19 PCR-test kan ook kosteloos via Diagnostiek voor U
Tenslotte wijzen wij u er graag op dat een COVID-19 PCR-test ook zonder kosten voor de patiënt door Diagnostiek voor U gedaan kan worden. De wachttijd bij de GGD is op dit moment lang, maar bij ons kunt u snel terecht. U kunt de test zelf afnemen en het materiaal bij ons (laten) aanleveren. Wij zijn momenteel bezig met het inrichten van een teststraat aan de Boschdijk in Eindhoven. Hier kunnen uw patiënten snel en veilig door ons worden getest en ontvangt u de uitslag binnen 24 uur in het HIS. U ontvangt zeer binnenkort uitgebreide informatie over het aanvragen van een COVID-19 PCR-test bij onze teststraat.