"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Medicatieprotocollen voor GGZ-cliënten

 

Wist u dat Diagnostiek voor U ook het laboratoriumonderzoek verricht voor cliënten van GGzE? Veel GGzE-cliënten worden met (grote) regelmaat gecontroleerd in verband met hun medicijngebruik. Naast de bepalingen van medicijnspiegels, worden laboratoriumtesten uitgevoerd om bijvoorbeeld neveneffecten van medicatie op organen te signaleren, zoals op de lever en de nieren. 

Onlangs hebben we alle medicatiebewakingsprotocollen op maat ingericht voor elke cliënt. Hierdoor hoeft er zo min mogelijk bloed geprikt te worden, ook al gebruikt iemand bijvoorbeeld vier of vijf verschillende soorten medicijnen. Naast deze logistieke ondersteuning hebben we met GGzE overlegd over eventuele overdracht van behandelaarschap. Het kan zijn dat (stabiele) cliënten vanuit GGzE naar de huisarts worden terugverwezen. Diagnostiek voor U krijgt daarvan bericht van de arts van GGzE, en gaat door met de monitoringprogramma’s, inclusief de oproepen tot onderzoek. De uitslag wordt vervolgens verstuurd naar de nieuwe behandelaar: de huisarts.  

Wat betekent dit voor uw praktijk?
Heeft u zelf al een patiënt in uw praktijk, die u regelmatig wilt controleren in verband met gebruik van psychiatrische medicatie? Dan kunt u hem of haar vast aanmelden bij Diagnostiek voor U. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze consulenten, via telefoonnummer 040 – 21 41 176.