"Met mijn bolle buik is het fijn dat ik voor de deur kan parkeren"

Gratis parkeren op alle locaties

Voor Elke, van ons

Niet meer nuchter prikken voor cholesterol

Het prikken van het cholesterolpakket hoeft niet meer nuchter! Uit een recente grote studie is gebleken dat bloedafname voor het cholesterolpakket (totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden) niet meer nuchter hoeft te worden uitgevoerd. Van dit pakket was de bepaling van triglyceriden de reden om nuchter te zijn, omdat deze onder invloed van voeding de meeste variatie laat zien. Triglyceriden kunnen storen in de meting (directe bepaling) of berekening (Friedewald formule) van LDL-cholesterol. De variatie van triglyceriden door voeding is minder groot dan gedacht en bij het merendeel van de patiënten volstaat dan ook een niet nuchtere bloedafname.

Het niet nuchter zijn voor het cholesterolpakket is afgestemd met de regionale kaderartsen en de klinisch chemici in de regio Zuid Oost Brabant.