"Ik kan morgen al terecht voor een filmpje van mijn hart"

Korte wachttijden voor onderzoeken

Voor Chardella, van ons

Nieuwe richtlijn Point of Care testing in de huisartsenzorg

In de huisartsenpraktijk wordt steeds meer gebruik gemaakt van Point of Care Testing (POCT). Het NHG stelde samen met de NVKC, de NVMM en de SAN een richtlijn op voor het juist en veilig gebruik van POCT in de huisartsenzorg. Een nieuwe praktijkorganisatorische richtlijn die goede ondersteuning biedt voor een verantwoorde toepassing van de POC-testen in de praktijk.

Laboratoriumonderzoek (met name bloed- en urineonderzoek) vindt in 4% van alle huisartsencontacten plaats. Het aandeel testen dat in de huisarts in nabijheid van de patiënt uitvoert, stijgt. Urinestriponderzoek, Hb- en glucosebepaling zijn bekende, klassieke voorbeelden. D-dimeer- en C-reactief proteïnebepalingen zijn voorbeelden van nieuwe POCT die hun weg naar de huisartsenzorg hebben gevonden. Een aantal NHG-Standaarden geeft aanbevelingen voor het gebruik van POCT voor verschillende aandoeningen.

Patiëntveiligheid
De richtlijn is opgesteld om een goede kwaliteit van zorg te borgen en om risico’s op fouten met POC-testen in de huisartspraktijk zoveel mogelijk te voorkomen. Om de patiëntveiligheid te garanderen zijn een zorgvuldige inzet, uitvoering en evaluatie van POCT essentieel.

De richtlijn ‘POCT in de huisartsenzorg’ doet aanbevelingen over onder meer:

•het wanneer uitvoeren van een POCT (bij de juiste indicatie);

•de bevoegd- en bekwaamheid van de POCT-gebruikers;

•het borgen van de samenwerking tussen huisarts en laboratorium;

•de aanschaf en bediening van de apparatuur;

•en het correct vastleggen van de testuitslagen (volgens ADEPD).

 

Conclusies uit eerdere rapporten verwerkt

De richtlijn sluit aan op de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ en de IVD en ISO richtlijnen voor POCT. In de richtlijn zijn de bevindingen en conclusies uit onder meer de RIVM-rapporten over POCTin het ziekenhuis en bij de huisarts en de aanbevelingen van IGZ verwerkt.

U vindt de richtlijn op: www.nhg.org/downloads/richtlijn-poct-2015.

Opgesteld door

De Richtlijn Point of care testing (POCT) in de huisartsenzorg is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).