"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

Nieuwe tarieven 2014

 

Zoals waarschijnlijk al bij u bekend gelden er vanaf 2014 (nieuwe) maximumtarieven voor eerstelijnsdiagnostiek. Ook geldt er voortaan, naast het ordertarief, een opslag voor bloedafname op decentrale locaties. Over deze tarieven moet vervolgens nog met iedere verzekeraar onderhandeld worden: deze onderhandelingen zijn helaas nog niet afgerond. Alle verzekeraars zijn verplicht met ons een contract te sluiten voor 2014.

Onze doelstelling is om vanuit de onderhandeling uit te komen op een concurrerend/marktconform ordertarief. Daarnaast willen wij ook de analysetarieven voor microbiologisch onderzoek verlagen naar marktconforme tarieven. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond zullen we u hierover informeren.

NB: de NZa staat alleen publicatie van maximumtarieven op de website toe. Verder uit onderhandelde tarieven per zorgverzekeraar mogen helaas niet gepubliceerd worden. Wij zullen patiënten met vragen mondeling hierover informeren.