Al onze onderzoeken zijn op afspraak

Inleveren van materiaal voor laboratoriumonderzoek kan zonder afspraak, tijdens openingstijden

Kijk voor uw bezoek op www.diagnostiekvooru.nl/info

Nieuwe versie doorbellijst laboratorium beschikbaar (2021)

Jaarlijks wordt door de klinisch chemici van de regio Oost-Brabant (St. Anna, CZE, Diagnostiek voor U, Elkerliek, EZT, MMC, SJG Weert) afgestemd wat minimaal doorgebeld moet worden. Deze waarden worden eventueel aangevuld met specifieke wensen die per laboratorium kunnen verschillen. De lijst zoals deze op de website van Diagnostiek voor U staat is onze versie van deze regionale afspraken.