"Met mijn bolle buik is het fijn dat ik voor de deur kan parkeren"

Gratis parkeren op alle locaties

Voor Elke, van ons

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)-diagnostiek in de eerste lijn

Globaal is de werkwijze als volgt:
De huisarts stelt de indicatie voor OSAS-diagnostiek. Bij verwijzing naar Diagnostiek voor U voor nader onderzoek, zogenaamde polygrafie, geeft deze alle relevante gegevens mee. Deze gegevens worden samen met de uitslag van de polygrafie beoordeeld door de slaapdeskundige. In de pilot is dat Dr. Roel Aleva, longarts in Máxima Medisch Centrum, waarmee we samen dit nieuwe functieonderzoek ontwikkelen. De huisarts ontvangt een rapport met de diagnose en advies over het te volgen beleid. Als MRA- of CPAP-therapie nodig lijkt, of aanvullend specialistisch onderzoek, wordt geadviseerd de patiënt te verwijzen naar een slaappolikliniek. 
Het onderzoek zelf wordt in het ziekenhuis niet overgedaan. 
Na succesvol instellen van de behandeling kan de huisarts de patiënt weer begeleiden.

Patiënten die in aanmerking komen voor OSAS-diagnostiek 
hebben karakteristieke klachten (ademstops in de nacht, snurken, ernstig moe en slaapaanvallen overdag). Gebleken is dat OSAS samenhangt met overgewicht, maar ook met diabetes mellitus, met hartvaatziekten en met moeilijk behandelbare bloeddruk. Behandeling van OSAS zou het behandelsucces van deze aandoeningen verbeteren. Daarom wordt bij die patiënten extra aandacht gegeven aan het eventuele bestaan van OSAS, en wordt geëvalueerd 
of OSAS-diagnostiek een plek verdiend in het CVR-management. U hoort ervan!