"Handig zo’n geheugensteuntje voor mijn jaarlijkse controle"

SMS herinnering voor uw afspraak

Voor Harry, van ons

Samenwerking met de longartsen van Sint Jans Gasthuis Weert

Onze Astma/COPD-dienst ondersteunt de huisartsen uit de regio Weert bij de diagnostiek en follow-up van hun Astma/COPD-patiënten. Zowel longfuncties van zogenaamde “zelfblazers” als de longfuncties van de patiënten die blazen bij onze biometristen werden tot nu meegenomen in het grote geheel (van 12.000 longfuncties/jaar) en willekeurig verdeeld over de longartsen waar we mee samenwerken.

Vanaf oktober gaan de longartsen van het Sint Jans Gasthuis meedoen in de pool van longartsen. Zij kunnen de longfuncties plus anamnese gaan beoordelen van de patiënten in de adherentie van hun ziekenhuis. We zijn heel blij met deze samenwerking! We denken dat het de Astma/COPD-ketenzorg in de regio ten goede zal komen, zoals dat ook in Eindhoven en de Kempen is gebeurd. De huisartsen kunnen zo profiteren van specialistische expertise van hun longarts zonder te verwijzen, en de longartsen krijgen beter begrip van de mogelijkheden in de eerstelijn voor de Astma/COPD- zorg.  Een mooi voorbeeld van anderhalvelijns zorg!