"Ik kan morgen al terecht voor een filmpje van mijn hart"

Korte wachttijden voor onderzoeken

Voor Chardella, van ons

Spinit multi-tester vervangt CRP-meter Afinion

Diagnostiek voor U voert een nieuwe POCT-oplossing in: de Spinit. Dit is besloten na een succesvolle pilot in tien praktijken in de regio’s Eindhoven en Den Bosch. De Spinit is een modern en betrouwbaar systeem. In de toekomst kunnen meer parameters gemeten worden op één toestel.

Een belangrijk voordeel van de Spinit is dat het systeem is gekoppeld aan poctConnect. Van daaruit kunnen data eenvoudig worden overgenomen in het HIS en in het laboratoriumsysteem van Diagnostiek voor U. De POCT-diagnostiek wordt zonder handmatige invoer van gegevens naar deze twee informatiesystemen verstuurd. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten. Via een handige webapplicatie krijgt de huisarts de testresultaten overzichtelijk op het computerscherm gepresenteerd. Tegelijkertijd worden de diagnostische resultaten automatisch naar Diagnostiek voor U gestuurd, waar in het laboratorium de uitslagen en de kwaliteit van de meting worden gecontroleerd.

ISO 15189
De oplossing Spinit met POCTconnect voldoet aan de ISO 15189 richtlijnen voor medische laboratoriums. De Spinit heeft een robuuste meetmethode waarbij de CRP concentratie meerdere keren wordt bepaald en het gemiddelde hiervan als resultaat wordt weergegeven. Ook bevat elke CD twee testmetingen, die aangeven of het resultaat betrouwbaar is. Al deze metingen vinden plaats in 6 minuten. 

Wat kunt u meten met de Spinit?
Met de Spinit kunnen in de toekomst – naast de CRP-metingen - vele andere bepalingen worden uitgevoerd, zoals inflammation panel, HbA1c, lipiden, diabetespanel, cardiac panel, D-dimeer, leverpanel, metaboolpanel, nierpanel en stollingspanel. 

De Spinit in uw praktijk?
Diagnostiek voor U stelt de Spinit kosteloos ter beschikking aan huisartspraktijken in haar verzorgingsgebied, inclusief onderhoud en instructies. Heeft uw praktijk ook interesse in de Spinit? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager bij Diagnostiek voor U.