"Voor mijn werk fiets ik even langs om bloed te laten prikken"

Bloedprikken zonder afspraak

Voor Rutger, van ons

Spoed ECG's

Ieder jaar worden bij Diagnostiek voor U 10.000 cardiologische onderzoeken uitgevoerd en beoordeeld. Naast ecg’s zijn dit holters (24-uurs ECG registratie), eventholters (7 dagen ECG registratie), inspannings-ecg’s en cardiale echo’s. Met deze onderzoeken ondersteunen we huisartspraktijken bij het uitsluiten dan wel bevestigen van de verdenking op een cardiaal probleem. Het gaat om situaties waarbij géén noodzaak is tot acuut ingrijpen door een specialist. Dát is cruciaal: Diagnostiek voor U hoort in principe géén spoed-ecg’s uit te voeren, als er een hoge vooraf-kans bestaat op een serieus cardiaal probleem. In dat geval adviseren we u om uw patiënt naar het ziekenhuis te verwijzen.

Onze cardiologen (mevrouw Relik en de heren Elshot en van Asseldonk) beoordelen alle ECG’s die gemaakt worden op vastgestelde tijden. Als zich onverhoopt een ernstige afwijking voordoet, dan vragen wij hen uiteraard meteen om een spoedbeoordeling. Dat doen we ook bij een ECG die u ‘CITO’ bij ons aanvraagt. De ervaring leert dat er dan vaak een andere reden is dan cardiale spoed. Ook daarvoor moet de cardioloog dan zijn reguliere werkzaamheden elders onderbreken. We willen dit tot het absoluut noodzakelijke beperken. 

Daarom vragen we u uw ECG’s vooral regulier aan te vragen en slechts bij uitzondering gebruik te maken van ‘CITO’, wetende dat een belangrijk afwijkend ECG toch direct aan u zal worden gerapporteerd.