"Na die val meteen maar even foto's laten maken"

Röntgenfoto’s zonder afspraak

Voor Jeroen, van ons

Tarieven 2014

De onderhandelingen met de diverse zorgverzekeraars zijn afgerond en onze tarieven voor 2014 zijn gepubliceerd op onze website.

Voorheen hanteerden alle EDC’s de NZa tarieven: sinds dit jaar is er sprake van maximumtarieven waarover wij zelf prijsafspraken kunnen maken met verzekeraars. Goed voor u om te weten is dat we voor de patiënt zeer gunstige tarieven hebben kunnen afspreken voor de microbiologische onderzoeken:

Ordertarief inname materiaal        €     6,49
Urinekweek 
- indien negatief                           €   23,39
- indien positief: 
  -grampos of gramneg                 €   63,38
  -grampos en gramneg                € 126,76

Feces kweek                                € 114,27
Parasitologisch onderzoek             € 132,12

SOA-onderzoeken:
Chlamydia                                   €  20,00
Gonococcen                                 €  20,00
Thrichomonas                              €  20,00
Herpes Genitalis                           €  40,00

NB: per 1 juni hanteert de NZa een nieuwe tarieflijst, waarbij een aantal tarieven voor functieonderzoeken zullen wijzigen. Wij zullen deze dan eveneens publiceren op onze website.