"Voor mijn werk fiets ik even langs om bloed te laten prikken"

Bloedprikken zonder afspraak

Voor Rutger, van ons

Uit de praktijk

 

Soms krijgen we vragen of opmerkingen binnen van patiënten, die ook interessant kunnen zijn voor u als aanvrager. Een tijdje geleden mailde een vrouw ons, dat ze het zonde vindt dat sommige onderzoeken twee keer moeten gebeuren: eerst op verzoek van de huisarts bij Diagnostiek voor U, en daarna nog een keer op verzoek van een specialist in het ziekenhuis. Leest u hieronder haar vraag en onze reactie.   

De vraag
“Vorige week heeft mijn man bij u bloedonderzoek laten doen. Toen wij later in het ziekenhuis kwamen, liet de specialist opnieuw bloedonderzoek doen. In oktober 2013 had ik mijn arm gebroken. Eerst heb ik röntgenfoto’s laten maken bij u en toen ik naar het ziekenhuis gestuurd werd, werd ik wéér naar de röntgenafdeling gestuurd voor nieuwe foto's. Kunt u mij vertellen of dat allemaal dubbel werk is? Is het werk dat u doet niet waardevol voor het ziekenhuis? Of zie ik iets over het hoofd en worden er andere aspecten onderzocht? U zou me groot plezier doen als u wilt antwoorden.”

Ons antwoord
“U signaleert iets wat ons (en de zorgverzekeraars) zeer bezighoudt: hoe kunnen we voorkomen dat onderzoeken dubbel worden gedaan? Er is in onze regio’s een goede samenwerking tussen Diagnostiek voor U en de ziekenhuizen. Ziekenhuizen nemen in de regel de resultaten van onze onderzoeken over. Soms is er nog een  houding dat men ‘eigen resultaten’ wil. Maar gelukkig hebben we daar steeds minder mee te maken en worden onderzoeksresultaten van diverse instellingen bij elkaar opgevraagd.

Het is wel zo, dat de huisarts ánder onderzoek aanvraagt dan de specialist, die na verwijzing vaak meer, specialistische, onderzoeken wil doen. Soms is het ook zo, dat de resultaten veranderd kunnen zijn in de tijd tussen het bezoek aan de huisarts en het bezoek aan de specialist. Ook dan kan het nodig zijn opnieuw onderzoek te doen. Ik kan daarom – over uw situatie - niet beoordelen of de onderzoeken in het ziekenhuis die u hebt ondergaan dubbel waren, of aanvullend. 

Er is een belangrijke reden waarom het zinvol is bij een eerstelijns diagnostisch centrum onderzoek te laten doen: de huisarts twijfelt vaak of er wel of niet sprake is van een aandoening. Dat is immers bij de huisarts nog lang niet zo duidelijk als bij de specialist, waar iemand pas komt als er al meer aanwijzingen zijn voor een ziekte. Daarom doet de huisarts veel onderzoek om iets uit te sluiten. 

Wij weten dat 75-80 procent van de onderzoeken bij ons leidt tot geruststelling: er is geen afwijking, de uitslag is goed. Deze mensen hoeven geen gebruik te maken van de duurdere ziekenhuisvoorziening, en de huisarts kan zelf verder met de zorg. 
Ik hoop dat ik een antwoord heb kunnen geven op uw vraag. 

Met vriendelijke groet, Annelies Lucas
Huisarts, Medisch Directeur Diagnostiek voor U