Al onze onderzoeken zijn op afspraak. U kunt een afspraak voor bloedafname maken via de button hierboven.

Inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan wel zonder afspraak, behalve in Asten.

Lees voor uw bezoek de informatie op onze homepage.

Update: opstarten monitoringsdiensten, bloedafnamelocaties en isolatiepost

Via een brief en via ons nieuwsbericht van 26 mei informeerden wij u over het opstarten van reguliere zorg. Hierin gaven wij aan dat wij vanaf 2 juni weer patiënten uit de Diabetes Mellitus-monitoringsdienst gingen oproepen en u na 15 juni zouden informeren over de overige monitoringsdiensten. 

Inmiddels heeft er een korte evaluatie plaatsgevonden tussen het Elkerliek Ziekenhuis, het St. Anna Ziekenhuis, de zorggroepen en Diagnostiek voor U over het oproepen van diabetespatiënten. Er zijn nog een aantal logistieke problemen, maar de weg is vrij om te starten met het oproepen van patiënten die in de CVRM-monitoringsdienst zitten. 

CVRM-monitoringsdienst start op 29 juni
Zoals wij in onze vorige brief aangaven, worden de patiënten niet-nuchter geprikt. Volgens de NHG-standaard is dat niet nodig, maar tot nu toe werd dat wel altijd gedaan. Door niet-nuchter te prikken, kunnen wij de toestroom van patiënten managen. Over vier maanden evalueren wij deze werkwijze met het Elkerliek Ziekenhuis, het St. Anna Ziekenhuis en de zorggroepen. 

Niet-opgeroepen patiënten
Patiënten die tussen 16 maart en 28 juni niet zijn opgeroepen, roepen wij niet alsnog op. Als u een reden heeft om een patiënt toch te controleren, dan kan dit via een ‘losse’ aanvraag via ZorgDomein.

Andere monitoringsdiensten
Het oproepprogramma voor GGZ-Geneesmiddelencontrole is in de afgelopen maanden gewoon doorgegaan. De overige diensten pakken we na 29 juni ook weer op. Dit geldt echter NIET voor de monitoringsdienst Astma/COPD.

Voorlopig is het advies om bekende astma/COPD-patiënten te controleren wat betreft hun klachten. Als er sprake is van toegenomen klachten, instabiliteit of twijfel aan het effect van (aanpassen van) medicatie, dan kunt u een losse diagnostische longfunctie aanvragen. 

Inspanningsonderzoek en diagnostische longfunctieonderzoeken
Ook beginnen we weer met de inspanningsonderzoeken. Dit hebben wij besloten in samenspraak met de sportartsen die dit onderzoek uitvoeren en na overleg met de huisartsenadviesraad. Deze stemde graag in met onze aanpak: omdat bij deze onderzoeken de indicaties vaak benauwdheid, respectievelijk benauwdheid en hoesten zijn, bieden we de patiënt eerst - maximaal 48 uur voor het onderzoek - een PCR-test aan. U hoeft hier verder niets extra’s voor te doen. 

Als u een inspanningsonderzoek bij ons aanvraagt, volgt automatisch een PCR-test. U krijgt de uitslag van het onderzoek en met toestemming van de patiënt wordt deze ook naar de sportarts gestuurd. Diagnostiek voor U is een door het RIVM gevalideerd laboratorium en analyseert zelf de COVID-19-PCR-test. Dit betekent dat financiering verloopt via het Openbare Gezondheidszorg-budget (OGZ). Hierop is geen eigen risico van toepassing. 

Dit beleid geldt vanaf 29 juni ook voor diagnostische longfunctieonderzoeken en voor longfunctieonderzoeken bij instabiele bekende astma/COPD-patiënten. 

Na drie weken evalueren wij de doelmatigheid van deze werkwijze en de noodzaak om deze te continueren. 

Informatie over bloedafname
Locaties
Tijdens de coronacrisis hebben wij een groot aantal locaties gesloten, om op de locaties die open bleven zo veilig mogelijk te kunnen werken. Inmiddels zijn er alweer een aantal locaties geopend en de komende tijd volgen er meer. Hierbij hebben we aandacht voor de anderhalvemetermaatregel. Daarom is niet elke locatie geschikt en is het wellicht niet mogelijk om naar alle locaties terug te keren. 

Online afspraak maken
Wij vragen patiënten – onder meer via de oproepbrief – bij voorkeur online een afspraak te maken voor bloedafname. Dit kan eenvoudig via de button ‘Afspraak maken voor bloedafname’ op onze website

Stratumsedijk wordt schone én isolatiepost
Onze locatie op de Stratumsedijk in Eindhoven is sinds het begin van de coronacrisis hele dagen ingericht als isolatiepost. Vanaf 29 juni geldt dat deze locatie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur een schone post wordt, waar patiënten zonder aan COVID-19-gerelateerde klachten terecht kunnen. In de middag, van 13.10 uur tot 17.00 uur, wordt deze locatie weer een isolatiepost. Op die manier kunnen wij patiënten met klachten die op COVID-19 kunnen wijzen blijven helpen. 

Heeft u een vraag over bovenstaande informatie?
Met een inhoudelijke vraag kunt u terecht bij onze consulenten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 21 41 176. Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van onze afdeling Klantrelatie via telefoonnummer 088 – 21 41 291.