"Na die val meteen maar even foto's laten maken"

Röntgenfoto’s zonder afspraak

Voor Jeroen, van ons

Verwijsonderzoek: gemiddeld 15% doorverwijzingen naar tweede lijn

Diagnostiek voor U heeft onderzocht in hoeverre onnodige verwijzingen naar de tweede lijn worden voorkomen door het aanbieden van diagnostisch onderzoek aan de eerste lijn. Daarvoor is geëvalueerd welke beleidsadviezen gegeven zijn naar aanleiding van onderzoeken in de periode 1-6-2012 en 31-5-2013. 

Conclusie:
Slechts 15 % van de patiënten die eerstelijns diagnostiek hebben ondergaan bij Diagnostiek voor U krijgt alsnog een verwijsadvies. Het is niet bekend of dit advies altijd opgevolgd wordt: mogelijk hebben de huisarts en de patiënt nog overwegingen om dit niet op te volgen om redenen van comorbiditeit, leeftijd, etc. waardoor dit percentage in de praktijk nog lager kan uitkomen. 

Diagnostische ondersteuning van de huisarts door middel van onderzoek in een eerstelijns diagnostisch centrum voorkomt onnodige verwijzingen en zorgt ervoor dat de patiënt de zorg daar krijgt waar die nodig is: in de eerste lijn als kan, in de tweede lijn als moet. Diagnostiek zoals aangeboden door Diagnostiek voor U is een schoolvoorbeeld van 1½ lijns zorg: specialistische expertise toegepast in de eerste lijn zonder dat daarvoor verwijzing nodig is. 
Zinnige en zuinige zorg dichtbij de patiënt: daar staan wij voor.