Bloedprikken kan vanwege het coronavirus tijdelijk alleen op afspraak.

Inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan wel zonder afspraak, maar niet op alle locaties.

Lees de update voor meer informatie.

Wijziging uitvoering fecesdiagnostiek

Vanwege het coronavirus is er minder testmateriaal beschikbaar voor fecesdiagnostiek. De middelen die wij hebben, willen wij zo efficiënt en doelmatig mogelijk inzetten. Vandaar dat wij vanaf maandag 30 maart fecesdiagnostiek alleen nog op dinsdag en vrijdag uitvoeren. Op deze manier kunnen wij aan alle aanvragen blijven voldoen, maar het kan wel voorkomen dat u langer dan u gewend bent op de uitslag moet wachten. Wij waarderen uw begrip hiervoor.

Heeft u hier een vraag over of wilt u citodiagnostiek aanvragen? Neem dan contact op met onze arts-microbioloog via telefoonnummer 040 – 21 41 371.