"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Zelfprikken in de eigen praktijk

Er bereiken ons regelmatig vragen van huisartsen over de mogelijkheden van het zelfprikken in de eigen praktijk. Het zelfprikken blijkt een complexer proces dan van tevoren vaak gedacht. Het gaat niet alleen om de venapunctie en het onderscheiden van de juiste buizen, maar het gaat ook om de omstandigheden van het prikken, doorlooptijden, temperaturen, etc. Wij kunnen u hierin ondersteunen en hebben beleid en scholing ontwikkeld op het gebied van:

- Kennis en vaardigheden
- Logistieke voorzieningen
- Kwaliteitsborging
- Financiële regelingen

Ten aanzien van het laatste punt merken wij regelmatig dat onbekend is hoe de regels zijn. De NZa schrijft hierover: “Een huisarts mag één consult in rekening brengen als de patiënt één keer langskomt en twee consulten als de patiënt op twee verschillende dagen langskomt, namelijk: één keer voor het consult en één keer voor de bloedafname. Het is nooit toegestaan om een consult op een andere dag te declareren dan de dag waarop dit consult heeft plaatsgevonden.” Een assistente kan dus een apart prik-spreekuur inrichten, maar als de patiënt die dag ook de huisarts of POH bezoekt, kan dat niet gedeclareerd worden.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van zelfprikken, neem dan contact op met uw relatiemanager voor een afspraak.