Bariatrie

Follow-up na chirurgie

Bariatrie

Patiënten worden na een bariatrische operatie terugverwezen naar de huisarts ter controle. De regionale ziekenhuizen Máxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis Eindhoven melden de terugverwezen patiënten aan voor monitoring bij Diagnostiek voor U, of een andere oproepdienst. De huisarts kan een patiënt die elders geopereerd is ook zelf aanmelden voor monitoring bij Diagnostiek voor U via Zorgdomein: Diagnostiek t.b.v. chronische aanmeldingen, formulier ALGEMEEN. Ook de inhoud van het labpakket is daar zichtbaar. 

De huisarts bespreekt de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek en andere relevante items, zoals psychosociaal welzijn conform de RTA Bariatrische chirurgie. Lees ook het document 'Toelichting RTA Bariatrische Zorg'.

Follow-up
Bij terugverwijzen krijgt de huisarts bericht dat de patiënt heeft toegestemd in monitoring door Diagnostiek voor U. Bij de follow-up hoort een jaarlijks bloedonderzoek om tijdig eventuele deficiënties op te kunnen sporen.

Diagnostiek voor U roept de patiënt op voor laboratoriumonderzoek. De uitslagen daarvan, met informatie over hoe te handelen bij deficiënties, worden gestuurd aan de huisarts (zie ook tabel 1, Bariatrische zorg bij volwassenen).

E-learning en vragenlijst
Als de patiënt de uitnodiging krijgt voor het bloedonderzoek krijgt de huisarts van Diagnostiek voor U per email een bericht. Daar staat een link naar een e-learning gemaakt door Frans Smulders, chirurg van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, en een link naar een psychosociale vragenlijst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten, via telefoonnummer 088 - 21 41 176.