Cardiovasculair Risico (CVR)

Cardiovasculair Risico (CVR)
Diagnostiek voor U verzorgt voor uw Cardiovasculair Risico patiënten de periodieke oproepen voor bloed- en urineonderzoek. Eventueel aangevuld met ECG en/of antropometrie onderzoek. Het betreft patiënten met aanwezige risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten en stabiele hart- en/of vaatpatiënten die terugverwezen zijn naar de eerstelijn.

Wat betreft het bloedonderzoek zijn er mogelijkheden voor follow-up CVR algemeen bloedonderzoek, indien wenselijk aangevuld met follow-up voor hartfalen en/of nierschade.

Voor de inhoud van de pakketten en het aanmelden van uw patiënten kunt u gebruik maken van het formulier in ZorgDomein: Diagnostiek t.b.v. chronische aandoeningen, formulier ALGEMEEN. Hiermee kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten, via telefoonnummer 088 - 21 41 176.

Gestoorde Glucose Nuchter
Diagnostiek voor U verzorgt voor uw patiënten met een gestoorde nuchtere glucose de jaarlijkse oproepen voor bloedonderzoek.

Voor de inhoud van de pakketten en het aanmelden van uw patiënten kunt u gebruik maken van het formulier in ZorgDomein: Diagnostiek t.b.v. chronische aandoeningen, formulier ALGEMEEN. Hiermee kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten, via telefoonnummer 088 – 21 41 176.